Jernbanegodsets reddende engel

Jernbaneverket skal bruke Roger Kormeseth som pådriver for å øke godstransporten på jernbane.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med spisskompetanse om marked, logistikk og vareflyt er han ifølge Jernbaneverket en sentral «pådriver» og «koordinator» for de godsrelaterte prosessene.

3. august var Roger Kormeseth på plass i den nye rollen.

Det å skape en forbedret dialog med brukerne av jernbanen vil stå sentralt i hans arbeid.

Har ballasten

Kormeseth har lang og bred bakgrunn fra logistikk og transport, i Norge og internasjonalt. Han har ledet logistikkvirksomheten til store vareeiere innen dagligvarer og elektronikk. Blant annet ledet han i syv år logistikkvirksomheten til Hakon Gruppen AS/ICA Norge AS. Videre har han vært ansvarlig for den nordiske logistikkoperasjonen til Expert konsernet. I seks år, fra 2007 til 2013, var Kormeseth adm. direktør for DHL Express sin virksomhet i Norge. Kormeseth er utdannet siviløkonom/MBA fra University of Colorado i USA.

Tiden er inne

– Tiden er inne for å ta beslutninger på hvordan vi skal gi godstransport på bane best mulige rammevilkår. Men gode rammevilkår er dessverre ikke nok. Skal jernbanen kunne ta ut sitt potensial må man derfor parallelt jobbe med å forbedre den operative driften for godsselskapene gjennom hele verdikjeden, sier Kormeseth.

Felles løft

– Vi trenger nå et «felles løft» for gods på bane slik at vi kan sikre denne miljøvennlige transportformen en samfunns- og forretningsmessig levedyktig fremtid, sier Kormeseth.

Mer konkurranse skal sørge for bedre tjenester på godsterminalene og mer gods på bane. Jernbaneverket har åpnet for konkurranse på terminalene i Stavanger og Trondheim.

I løpet av 2017 skal det være konkurranse om driften på samtlige av landets 12 godsterminaler som Jernbaneverket eier.

 

 

Powered by Labrador CMS