TRENGER SJÅFØRER: Etterspørselen etter transport av gods langs vei er stigende, men sjåførmangelen er fortsatt prekær, skriver Boston Consulting Group (BCG) og Alpega.

Derfor øker veitransport i Europa nå

Transport på vei har økt i første halvdel i 2024.

Publisert

Etter et utfordrende 2023 viser nemlig en ny rapport fra Boston Consulting Group (BCG) og Alpega at etterspørselen etter veifrakt har økt i første halvdel av 2024.

BCGs fire råd til godstransportørene

Konsulentene i BCG runder av rapporten med fire råd til godstransportører, uten at vi nødvendigvis tror at dette er "breaking news" for veitransportørene:

  • Ta i bruk kunstig intelligens for bedre prognoser og for å overvåke fraktkapasitet og priser i sanntid.
  • Forhandle tidlig for å sikre gunstige priser.
  • Planlegg strategisk for å unngå - eller håndtere - kapasitetsrisikoer.
  • Øk effektiviteten gjennom smart ruteplanlegging og lastkonsolidering.

Geopolitiske utfordringer for godstransport til sjøs, som angrepene i Rødehavet, gjør at forhandlere må se seg om etter andre måter å få varene sine ut til de europeiske markedene. Mer forutsigbar økonomi og lavere drivstoffkostnader gjør at transport på vei er i ferd med å ta mer terreng. Spesielt kjøletransport, drevet av vekst i farmasinæringen og dagligvarehandel, har ført til økt etterspørsel etter veitransport.

Forholdet mellom last og lastebilens kapasitet nærmer seg 1.0 for både internasjonale og innenlandske ruter, noe som indikerer en mer balansert markedssituasjon. Det virker imidlertid fortsatt å være noe ledig kapasitet. Prisene vil trolig øke når tilbud og etterspørsel nærmer seg ytterligere, spår forfatterne.

Til tross for positive trender, advarer rapporten om at markedet forblir fragmentert. Det finnes over 1,2 millioner aktive veitransportselskaper i Europa, hvorav mange disponerer mindre enn fem lastebiler. Sjåførmangel er fortsatt en stor utfordring med over 220.000 ubesatte stillinger i Europa.

Powered by Labrador CMS