- Historisk satsing med bismak

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er stort sett fornøyd med Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023.

Publisert Sist oppdatert
 

– 150 milliarder mer enn inneværende planperiode viser at regjeringen begynner å forstå alvoret i de store behov for opprusting og fornyelse som vårt samfunn trenger innen samferdselssektoren, sier adm. direktør Geir A. Mo til lastebil.no.

Forbundet mener det er grunn til å bruke betegnelsen «historisk satsing» om nye NTP, men at satsingen har en bitter bismak: En historisk høy anvendelse av brukerbetaling i form avbompenger.

- Det er etter NLFs mening uakseptabelt i et land med våre ressurser, sier Mo.

Døgnhvileplasser

Yrkessjåfører er pålagt å hvile men har få trygge steder å gjøre det på. NLF ser det som positivt at regjeringen legger opp til en nasjonal plan for utbygging av døgnhvileplasser.

Det legges opp til å bygge 35 plasser. Det vil si at det blir 50 plasser for døgnhvile i Norge om ti år.

- NLF venter i spenning på den nasjonale planen som er lovet for døgnhvileplasser.  Ikke minst vil vi følge nøye med på utbyggingen som loves her, understreker Mo, som har døgnhvileplasser og dermed ordnede og sikre arbeidsforhold for yrkessjåfører som en fanesak.