Transportkjøpers ansvar

Kommunepolitikerne i Øksnes fraråder transportkjøpere å transportere godset på kjøretøy som ikke er forsvarlig skodd for vinterføre.

Publisert Sist oppdatert

Øksnes-politikerne understreker at ansvaret også ligger hos transportkjøper, skriver avisa Vesterålen.

Oppfordrer

I murermesterfirmaet Gohli og Mortensen AS i Tromsø ber de sine leverandører om at varer blir levert på biler som er skodd for vinterføre, og overholder norske regler for kjøre- og hviletid.

Firmaet oppfordrer også sine leverandører til å spre budskapet videre til sine leverandører, i håp om en holdningsendring.

Moralsk ansvar

- At både et kommunestyre og en transportkjøper nå er villige til å sette slike tydelige krav til trafikksikkerhet, viser at de også er seg sitt moralske ansvar bevisst. Dersom alle transportkjøpere hadde fulgt oppfordringen fra murermesterfirmaet i Tromsø, ville vi umiddelbart sett en positivt effekt på veien, understreker Robert Aksnes, direktør for næringspolitiske og juridiske spørsmål i Norges Lastebileier-Forbund.

Det holder imidlertid ikke å være gode foregangsfigurer, hvis kravene ikke blir fulgt opp.

– Dersom trafikksikkerheten virkelig skal ivaretas, må transportkjøper og kontrollmyndighetene kontrollere at krav til for eksempel vinterdekk faktisk blir etterlevet, understreker Aksnes.

Optimistisk lastebilgeneral

Fra 1. november skal alle tunge kjøretøy ha dekk med minst fem millimeter mønsterdybde, og fra 15. november er det påbudt med vinterdekk. Kravene gjelder for kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo.

Adm. direktør Geir A. Mo håper at dette vil føre til sikrere og mer framkommelige vinterveier.

– Jeg håper at jeg heretter slipper å høre om utenlandske vogntog som ligger strødd etter norske vinterveier, sier lastebilgeneralen.

Han understreker at vi hver vinter opplever vogntog med dårlige dekk som kjører av veien eller sperrer for annen trafikk.

Høye tall

Hittil i vinter har 20 kjøretøy fått kjøreforbud av Statens vegvesen i Øst-Finnmark.

- Det er betenkelig at så mange kjøretøy kjører rundt på veiene med tynnslitte sommerdekk og uten kjettinger, sier Kurt Frode Jørgensen i Statens vegvesen til finnmarken.no.

Så langt i vinter har Jørgensen kontrollert 42 kjøretøyer ved grensepasseringsstedene Storskog og Neiden i Sør-Varanger og Utsjoki i Tana.

20 av kjøretøyene har fått bruksforbud. Det betyr at sjåføren ikke får tillatelse til å kjøre videre før nye piggdekk eller kjettinger er lagt på kjøretøyet.

– Det er et ganske høyt tall. Samtidig vet vi fra tidligere år at når vinteren kommer er det vanskelig for mange å få skodd bilen om i riktig tid, sier Jørgensen.