Spør alle partiene om kabotasje

NLF stiller de politiske partiene til veggs, og krever svar innen 20. juli.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan Norge skal forholde seg til kabotasjereglene har vært debattert intenst de siste månedene. Nå krever Norges Lastebileier-Forbund (NLF) at de politiske partiene flagger standpunkt i god tid før høstens stortingsvalg.

NLF har sendt brev til ni partier, beiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, for å sjekke hvor de står i debatten, skriver lastebil.no

Spørsmålene i brevet går blant annet på partienes syn på lastebilnæringen og hvordan de stiller seg til NLFs krav om økt kontroll og strengere tolkning av kabotasjeregelverket.

– NLF skal sammenligne svarene og lage en oversikt som skal brukes i ulike sammenhenger i forbindelse med Stortingsvalget 2013. I tirsdagens møte sa Marit Arnstad klart i fra hvor hun og regjeringen står i kabotasjesaken. Det blir spennende å se hvor de øvrige partiene står, spesielt de som ikke har vært så tydelige på hvordan de stiller seg i spørsmål knyttet til lastebilnæringen før, uttaler administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

NLF vil bruke valgkampen til å få løftet frem saker som er viktige for lastebilnæringen, og brevet som er sendt ut er et første skritt på veien mot å gjøre alle partier bevisste på utfordringene for norsk landtransport.

– Vi vil ha like klar tale fra de enkelte partiene som vi nå endelig har fått fra statsråden, og ser frem til å gå gjennom svarene på brevet som nå er sendt ut, avslutter Mo.

Les mer om kabotasje:

Mer enn én av tre lastebiler er utenlandske
Ber om full kabotasjestans
Dokumenterte utbredt ulovlig kabotasje