Slik vil Mo stanse pirat-transport

Ulovlig kabotasjekjøring får gå ustraffet, til tross for anmeldelser. – Dette er en av grunnene til at vi ønsker oss et eget transportpoliti, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

MTlogistikk.no skrev torsdag om at hele 95 prosent av de som er anmeldt for ulovlig kabotasjekjøring de siste tre årene ved Jessheim kontrollstasjon, har sluppet straff.

39 tilfeller som Statens vegvesens kontrollører har anmeldt til politiet i 2012, 2013 og 2014 har ført til kun to vedtatte forelegg.

Les saken: 95 prosent ustraffet etter ulovlig kabotasje

- Dette er jo egentlig ikke noe overraskende, og det er en av grunnene til at vi ønsker oss et eget transportpoliti, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo til MTlogistikk.no.

Blir ikke prioritert

Han har en viss forståelse for at kabotasjeanmeldelser ikke er førsteprioritet hos en underbemannet politistasjon.

- Om en politistasjon får telefon om ulovlig kabotasje, og to minutter etterpå får melding om bråk i byen, så vet du jo hva som skjer, sier Mo.

Derfor mener Mo at man trenger et eget organ som kan følge det han mener er ren pirattransport, helt fra kontroll til innkreving av forelegg.

- Det hjelper ikke om vegvesenet gjør en glimrende jobb og får økte ressurser til kontroller, når det blir som dette. Det handler om å få en permanent enhet med kompetanse fra politi, vegvesen, arbeidstilsyn, skatt- og toll-myndigheter, gjerne i regi av politiet. Denne enheten bør få påtalekompetanse slik at de kan følge saken fra start til mål, sier Mo.

Gir resultater

Fra tid til annen gjør disse etatene kontroller i fellesskap, og det gir resultater.

- Når man har felleskontroller, så gir det fantastiske resultater. Det avslører alt mellom himmel og jord. Og det er åpenbart at behovet er kjempestort. Men det blir en ad hoc-løsning, vi ønsker en permanent løsning på dette, forklarer NLF-direktøren.

NLF satte et eget transportpoliti på dagsordning allerede i forbindelse med statsbudsjettet i 2013, men selv om de fleste politiske partier sier at de støtter tanken, det er ikke fulgt opp med konkrete handlinger heller i årets budsjett. Mo peker på at et eget transportpoliti også vil kunne gi store effektiviseringer.

- Fra nyttår blir det jo påkrevd med en bombrikke. Vi trenger en enhet som slipper å sende saken videre. Kontrollere, sanksjonere og innkreve samtidig. Betal der og da, eller smell på en hjullås. Kombiner dette med å koble opp brikken mot et kredittkort, så bør det være en smal sak å få inn pengene, mener Mo.

- Økende problem

Det strides om hvor stort problem ulovlig kabotasje er, men det som er sikkert er at det skjer, og at det går på bekostning av norske transportører.

- Alt vi får av meldinger fra våre medlemmer tyder på at dette problemet er voksende. Statistikken sier at det er doblet de siste årene, men den viser nok bare en liten andel av problemet, mener Mo.

- En ting til som er kjempeviktig er at dette ikke bare handler om like konkurransevilkår, men også om sikkerhet. Det er de samme lastebilene du ser med dårlig sikring, dårlige dekk og brudd på kjøre- og hviletid. Dette er en del av et større samfunnsproblem, avslutter NLF-direktøren. 

Hva er kabotasje?

Kabotasje er nasjonal transport mot vederlag som utføres i et annet land enn der transportøren hører hjemme, og er i utgangspunktet ulovlig. Det er imidlertid lovlig med inntil tre kabotasjeturer i løpet av maksimalt sju dager etter at et vogntog har krysset grensen inn i landet med reell internasjonal last med fraktbrev.

Kabotasjekjøring kan ikke påbegynnes før alt godset som fulgte med det innkommende internasjonale oppdraget er losset.

 

Powered by Labrador CMS