Kan laste og losse flere ganger på én kabotasjetur

Adm.direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF),Geir A. Mo, er skuffet over samferdselsminister Marit Arnstads mangel på grep mot kabotasje i nytt rundskriv.

Publisert Sist oppdatert

Selv om det slås fast i det må være reell last på en internasjonal transport, er definisjonen av hva én kabotasjetur er veldig vid.

I Danmark er det understreket at én kabotasjetur kan bestå av enten flere lastesteder eller flere lossesteder.  I Norge kan én tur nå bestå av både lastinger og lossinger.

– Arnstad venter på EUs reaksjon på den finske innstrammingen, før hun eventuelt tar tak her til lands, og lar i mellomtiden norsk tolkning forbli mer liberal enn for eksempel Danmarks. Vi hadde forventet at en senterpartist som Arnstad skulle våge å utfordre EU tydeligere i denne saken, sier Mo til lastebil.no.

Bare tilfeldige turer

I rundskrivet presiseres det at speditører ikke har adgang til å utføre kabotasje på permanent eller løpende basis. Det gjelder også innenfor rammene av tre turer på sju dager. Da blir det faste oppdrag, og hensikten med kabotasjekjøring forsvinner.
– Det kan ikke sies tydelig nok: Kabotasje er unntaket og bedriftenes etablering er regelen dersom man ønsker å drive nasjonal transport i Norge, understreker Mo.

- Politiet må håndheve reglene

Rundskrivet fra Samferdselsdepartementet slår fast at transportkjøpere også har et straffeansvar når kabotasjeregelverket brytes på transporter de har kjøpt.

– Dette er viktig å merke seg. Speditørers og oppdragsgivers ansvar er gjentatt i alle de rundskrivene som er laget av Samferdselsdepartementet. Det kan ikke lenger være tvil om dette ansvaret, og det er på tide at politiet og påtalemyndighetene følger opp dette og håndhever reglene, understreker Mo.