Lakseveien blir riksvei igjen

Leder i Stortingets transportkomité, Linda Helleland (H), mener det var en stor tabbe å overlate Lakseveien (Fv. 714) til fylkeskommunen.

Publisert

 

– Fylkeskommunene er ikke i stand til å drifte og vedlikeholde disse veiene. Nå tilbakefører vi Lakseveien og andre fylkesveier som riksveier, sier Helleland.

Den nye Lakseveien

Den svært ulykkesbelastede Lakseveien skal fornyes og utbygges for en kostnadsramme på 1,5 milliarder kroner over 10 år.

- Får man til en ordning med statsgaranti, så betyr dette at man får den beste lånerenta som overhodet er mulig. Høyre og Frp er opptatt av å se etter mulighetene, også for det å få redusert betalingssatsene, sier Helleland.

De nye regjeringspartiene gjør ikke noe med bompenge-andelen på Lakseveien med 50% bomfinansiering.

Høyres og Frps medlemmer i Stortingets transportkomité har fått enstemmig oppslutning om at Stortinget «ber regjeringen vurdere ordning med statlig garanti for bompengelån der det kan bidra til lavere lånerente, og at regjeringen i samarbeid med fylkeskommunen kan vurdere bompengesatser og nedbetalingstid».

Foruten å være svært ulykkesbelastet har Fv. 714 lenge vært en flaskehals for laksenæringen. Det har vært en enorm trafikkvekst siden Hitratunnelen åpnet i 1994.

Femdobling

Vogntogtrafikken er femdoblet. Årlig passerer nærmere 25.000 vogntog gjennom tunnelen. Utbygging og utbedring av veien er viktig for utvikling og verdiskaping i regionen.Den 58 kilometer lange strekningen mellom Hitra/Frøya og Orkanger har lav standard med svinger, problematiske stigninger og smal vei. Kjøreforholdene er spesielt vanskelige om vinteren, og veien er sårbar for trafikkuhell.