Flytter inn i logistikksenteret

Kjell-Arne Eloranta og FREJA flytter inn i nytt logistikksenter 31. august.

Publisert Sist oppdatert

FREJA Transport & Logistics og B.H. Ramberg har gått sammen om et 8400 m2 stort kombinasjonsbygg på Langhus ved E6 sør for Oslo.

Den strategiske plasseringen ved hovedferdselsåren E6 er svært viktig, spesielt for den økende internasjonale trailertrafikken som betjenes av FREJAs 1500 trailere. Utvidelsen styrker også selskapets tilbud innen Air & Sea-segmentet.

Strategisk

Logistikksenteret i Snipetjernveien 2 på Regnbuen Industriområde representerer en betydelig utvidelse av hovedkontoret til FREJA.

Langhus i Ski er strategisk godt plassert for de økende internasjonale trafikkene, samt den nye Oslofjordforbindelsen som kommer.

FREJA hadde i 2014 en vekst på 15% i et krevende norsk marked. Alt tyder på at selskapet øker markedsandelene ytterligere i 2015.

Adm. direktør Kjell-Arne Eloranta i FREJA Transport & Logistics har for lengst konstatert at logistikklagrene er tilnærmet fulle. Med logistikksenteret nord for Oslo og det nye logistikksenteret betjener FREJA ca. 30.000 palleplasser i et voksende Healthcare/Farma-segmentet, i tillegg til øvrige segmenter med høye kvalitetskrav.

Det nye senteret er plassert på en 23 mål stor tomt. Foruten et høylager for 8000 paller har logistikksenteret og en 1600 m2 stor kontorfløy.

Ramberg

B.H. Ramberg åpner en ny terminal på over 3000 m2 i kombinasjonsbygget. Dette kommer som et tillegg til dagens aktiviteter på både Berger og i Drammen.

Ramberg har gjennom de senere år utviklet seg til å bli en betydelig aktør innen landsdekkende distribusjon av stykk- og partigods i Norge. Et av deres beste produkter er speditørløsningen, en skreddersydd løsning for terminalhåndtering og landsdekkende distribusjon i Norge.

Med denne utvidelsen vil Ramberg ha tre terminaler plassert strategisk ved alle innfallsporter til Oslo. Terminalene vil være direkte tilknyttet deres landsdekkende stykk- og partigods system med direkte trafikker til alle hoved-destinasjoner i Norge. Fordelene vil være bl.a. å gi miljø-, trafikk- og kostnadsgevinster for både transportører og kunder.