Jernbaneverkets tiårsplan

Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023 er sendt på høring.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

– Med storsatsingen på jernbane i Nasjonal transportplan stilles det store forventninger til Jernbaneverket. Det gleder vi oss over og vi rigger oss nå til å løse oppdragene mest mulig effektivt, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

I tillegg til å organisere de store utbyggingene, satses det i Handlingsprogrammet på tiltak for å bedre dagens tilbud til kundene med færre forsinkelser og flere seteplasser i pressområdene.

Store utbygginger

En rekke store jernbaneutbygginger er nå i gang, og flere vil bli startet opp i tiårsperioden vi har startet:
- InterCity: Sammenhengende dobbeltspor til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad (Seut) innen 2024 er den største investeringen.
- Stor-Oslo: Follobanen gir kortere reisetid mellom Ski og Oslo, samt frigjør gamle Østfoldbanen fra Ski til Oslo til flere avganger for lokaltog på en presset og folkerik lokalstrekning.
- Bergensområdet: Den viktige lokaltogstrekningen Bergen-Arna får dobbeltspor med hyppigere avganger for lokaltogene (Arna-Bergen hvert kvarter) og bedre kapasitet til gods- og øvrige persontog.
- Trøndelag: Elektrifisering av Trønderbanen og dobbeltspor Hell-Værnes gir kortere reisetid og mer miljøvennlig transport mellom Steinkjer og Trondheim. Elektrifisering av Meråkerbanen gir elektrisk forbindelse mellom Trøndelag og det svenske jernbanenettet.
- Narvik: Ofotbanen er en viktig forsyningslinje mellom Nord-Norge og Sør-Norge gjennom Sverige og for utskiping av svensk jernmalm. Nye og forlengede kryssingsspor gir økt kapasitet for å dekke den økende etterspørselen på banen.

Godstrafikken

Nødvendig fornyelse av Alnabru godsterminal vil starte opp. Mot slutten av tiårsperioden vil tiltak på Alnabru, lengre kryssingsspor og mer banestrøm gi en økning i godskapasiteten på mellom 20 og 50%. Generelt vil det satses på å gjøre banestrekningene mer robuste mot klimapåvirkning.

Nye signalanlegg

En ny, felleseuropeisk standard for digitale signalanlegg, ERTMS, skal fases inn i Norge. ERTMS vil bidra til økt kapasitet på jernbanestrekningene og mer effektiv trafikkavvikling. Systemet holder kontroll på både togenes posisjon og hastighet til en hver tid. Dette gir også enda bedre mulighet for kundene til å følge togenes bevegelse i sanntid enn i dag. Det skal investeres i nye signalanlegg for 7 milliarder kroner i tiårsperioden. En foreløpig plan for når og hvordan utbyggingen vil skje er beskrevet i Handlingsprogrammet.

Effektivisering av Jernbaneverket

Nasjonal transportplan stiller tøffere krav til effektivisering av Jernbaneverket og drift og vedlikehold. Et eget effektiviseringsprogram for Jernbaneverket vil bli lagt inn og beskrevet i det endelige handlingsprogrammet, som ventes i løpet av februar 2014.

Powered by Labrador CMS