- Laksenæringen må betale for veiene

- Dersom laksenæringen ønsker å mangedoble produksjonen av laks, og dermed vogntog, så må de og bidra med finansiering av veiene.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller Pensjonistparti-politiker og kommunestyrerepresentant på Hitra, Johan Harald Lervåg, til avisa Hitra-Frøya.

Han mener at oppdrettsselskapene må ta sin del av veivedlikeholdet dersom de ønsker å utvide produksjonen av laks.

Større ansvar

- Som politiker har jeg blitt kontaktet av mange som mener at laksenæringen må ta større ansvar for veiene. Pr. i dag går det årlig 14.000 vogntog med laks ut av øyregionen, som står for den største delen av slitasjen på veiene. Det snakkes om at laksenæringen skal tredobles, og lenger inn i fremtiden kanskje femdobles. Da vil også vogntogtrafikken mangedobles, med enda større veislitasje og større fare for ulykker. Dess flere oppdrettskonsesjoner det gis tillatelse til i en kommune, dess dårligere kommer kommunen ut, mener Lervåg.

Må betale

Han vil derfor at laksenæringen må være med på å betale for veiene.- En større del av laksetransporten vil nok gå over på båt etter hvert, men laksen må fremdeles transporteres på veien over øyene. Derfor mener jeg laksenæringen, som tjener milliarder av kroner på å bruke arealet som kommunen legger til rette for, må bidra til veivedlikeholdet. I dag går det meste av pengene fra Marine Harvest og Lerøy ut av kommunene, og til konsernet. En del av disse pengene kan de bruke på å utbedre veiene, mener Lervåg.