Frier Vest kommende industri og næringsomrade.
Frier Vest kommende industri og næringsomrade.

Finansministeren besøkte Frier Vest

Finansminister Siv Jensen besøkte Frier Vest lørdag 17. august. Frier Vest er en av landets største industriutviklingsprosjekter, og er planlagt i Grenland.

Publisert

Styreleder i Frier Vest AS Terje Christensen og havnedirektør Finn Flogstad i Grenland Havn IKS, orienterte om planene for utbygging av industriområdet Frier Vest.

Finansminister Siv Jensen fikk høre om det store potensialet for næringsutvikling av lokal, regional og nasjonal betydning, som selskapet ser for området.

Det er tre eiere av selskapet Frier Vest AS – Bamble kommune, Ineos AS og Grenland Havn IKS. Reguleringsplanen for området vil bli annengangs behandlet i Bamble kommunestyre medio desember 2019.

Grenland Havn IKS er i gang med eiendomsoppkjøp i Asdalstrand for å kunne etablere terminal for det nye industriområdet.

* * *

I fjor høst publiserte redaksjonen en introduksjon av Frier Vest-prosjektet i mgasinet Moderne Transport. Den kan du lese her: 

Legger til rette for
Nordens mest lovende industriområde

Bamble kommune, Grenland Havn og petrokjemiselskapet Ineos AS har de siste ti årene hatt ambisjoner om å etablere Norges største industrinæringspark. Nå skjer det.

Industriområdet Frier Vest i Bamble, som er området Rønningen-Rafnes med omliggende areal, har i lang tid utkrystallisert seg som Norges og Nordens mest lovende industrielle utviklingsområde. Grenland har allerede landets største og sterkeste miljø for prosessindustri. 8 000 arbeidsplasser er tilknyttet Grenlandsindustrien.

En forstudie om Frier Vest ble lagt frem i mai 2015, og med den skjøt det konkret utviklingsarbeidet fart.

Grønn og bærekraftig industri

-Med sin beliggenhet og tilknytning til den eksisterende petrokjemiske industri i området, representerer Frier Vest i Bamble et stort potensial for opparbeidelse og videreutvikling av betydelige næringsarealer. Frier Vest kan bli et svært attraktivt sted for ny framtidsrettet, grønn og bærekraftig industri- og næringsvirksomheter som ønsker å etablere seg her. Spesielt tyngre industri som har behov for kraftforsyning, store arealer, nærhet til sjøen, transport og industriell infrastruktur og støttefunksjoner, påpeker havnedirektør Finn Flogstad da Moderne Transport besøker Grenlands havnekontor i Brevik. Han fortsetter:

Ingen ny stykkgodsterminal

- Områdereguleringsarbeidet på cirka 4.500 dekar er igangsatt. 300 dekar skal benyttes til havneterminal. Vi i Frier Vest AS regner med halvannet års arbeid og seks måneder for politisk behandling i Bamble kommune. Den store plan for Frier Vest er på i alt 10 kvadratkilometer. Til sammenligning utgjør Herøya Industripark 1,5 kvadratkilometer.

Frier Vest er også integrert med Herøya industripark på andre siden av Frierfjorden. Industriområdet som skal utvikles, har tilgang til store havneterminaler som Grenland Havn i Brevik og Skien Havneterminal på Vold i nærområdet. Frier Vest vil i hovedsak være industrielt innrettet og ingen ny stykkgodsterminal.

Stor enighet

Frier Vest er området som har alt som skal til for å utvikle fremtidens industri, er det slått fast.

NRK Telemark skrev for et par år siden at «De er samstemte både administrasjon og politikere i Bamble kommune, industrien i Grenland, Grenland Havn og Vekst i Grenland. I tillegg til de fem hundre arbeidsplassene som kan komme i området, vil dette også gi grunnlag for arbeidsplasser i service – og leverandørindustrien i regionen.»

Rådmann Tore Marthinsen i Bamble kommune har pekt på at det ikke blir noen utvikling videre, hvis kommunen ikke satser på å legge til rette for nye industriarbeidsplasser.

Satser friskt

I 2016 startet Grenland Havn en grundig strategiprosess som endte i utarbeidelsen av «Strategisk plan for Grenland Havn IKS».

- Det var felles enighet om å sette seg ambisiøse mål. Noe annet ville vært skivebom. Det har industrieventyret i området bevist gjennom historien. Grenland Havn skal være det foretrukne og bærekraftige knutepunktet på vestsiden av Oslofjorden. Dette forplikter, påpeker Finn Flogstad.

Eiendoms- og utviklingsselskapet Frier Vest AS, er etablert med Bamble Kommune, Ineos Bamble AS og Grenland Havn IKS som de største aksjonærene. Terje Christensen er styreleder.

- Verdifulle arbeidsplasser

Virksomheter som Frier Vest AS ser for seg på området, er eksempelvis biomassekonvertering, nye materialer og nanoteknologi eller nye produkter basert på fornybare råvarer. Felles for disser er at de er arealkrevende, innebærer store investeringer, har høye krav til industriell kompetanse og at det eksisterer effektive logistikkløsninger.

- Etablering av industri og næring skaper verdifulle arbeidsplasser og genererer gods. Gods gir volum over Grenland havns kaier og er med på å gi oss inntekter. Frier Vest vil kunne konsentrere all tømmervirksomhet dit og frigjøre aktivitet på Krankaia, AT-Skog-kai Herre og areal på Skien HavneTerminal, opplyser Flogstad.

Infrastruktur som må til

Hanvnedirektøren forteller videre at Grenland Havn IKS legger til grunn at det er behov for tunge investeringer av havneinfrastruktur. Selskapet er allerede i gang med å tilby eiendomsoppkjøp, dette omfatter cirka 20 fastboende og fritidsboliger. Dette for å kunne etablere havneterminal.

-Europavei E18 gjennom Telemark er i ferd med å bli vesentlig forsterket. Strekningen Rugtvedt- Dørdal vil bli åpnet høsten 2019. Arbeidene med strekningen Langangen- Rugtvedt har kommet godt i gang og forventes ferdig cirka 2024. Tilkomst til og fra Frier Vest fra E18 er FV 353 og den er planlagt utbedret. På industriområdet Frier Vest forventes det å bli tiltransportert mye tømmer. Dette forutsetter industrielt sidespor fra den planlagte Grenlansbanen, som er sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, avslutter Finn Flogstad.

Powered by Labrador CMS