TTS og daglig leder Tor Espen Homme er blant transportørene som bidrar til overgangen fra fossilt drivstoff til grønnere alternativer.
TTS og daglig leder Tor Espen Homme er blant transportørene som bidrar til overgangen fra fossilt drivstoff til grønnere alternativer.

Faser inn 120 nye grønne lastebiler i 2023

I løpet av året skal Schenker sørge for 120 lastebiler på strøm og biogass i Norge.

Publisert

Schenker er i dag på plass med bærekraftig distribusjon i 16 norske byer, og 17 nye byer og tettsteder vil etter planen få dette i løpet av 2023. Da vil andelen el og biogass utgjøre cirka 40 prosent av den samlede bilflåten for bydistribusjon. Dette gjør at Schenkers kunder kan skilte med en betydelig utslippsreduksjon på transporten av sine varer.

Transportørene med på laget

Med 95 prosent innleid materiell er Schenker avhengig av en felles forankring om miljøstrategien med transportørene. Samarbeidet baserer seg på en gjensidig forståelse av viktigheten av å lykkes med å fase ut alle dieseldrevne lastebiler i Norge innen 2027, opplyser Schenker i en pressemelding. Dette krever store investeringer hos transportørene som også har ambisiøse miljømål på egne vegne.

Schenker har i dag bærekraftig distribusjon i 16 norske byer. I løpet av året skal antallet opp i 33.
Schenker har i dag bærekraftig distribusjon i 16 norske byer. I løpet av året skal antallet opp i 33.

Bærekraftsansvarlig for biltrafikk hos Schenker, Per Ove Svartangen, sier at det er en pågående prosess inn mot de ca. 200 transportørene som kjører for Schenker i Norge. Dette har vært fokus i flere år og fra å fokusere på Euro-5 og 6 motorer er nå fokus over på elektrisk og biogass.

– Vi opplever at transportørene har et bevisst og reelt fokus på denne omleggingen. Det er betydelige merinvesteringer som skal gjøres over relativt kort tid, og statlige støtteordninger og andre insentiver er en viktig del av løsningen. Utfordringene ligger i at utbygging av lade- og biogassinfrastruktur er uoversiktlig og tar tid, sier Svartangen.

– Vi er likevel godt i rute og når vi gjennom 2023 har fått på plass cirka 120 nye biler og har da en grønn dekning på vel 40 prosent i distribusjonen, legger han til.

Lokal forankring og historie

Mange av transportørene i Schenker har vært med lenge og har en strek lokal forankring i det området de betjener. Telemark Transportservice (TTS) er et selskap som har vært med helt siden 1973 hvor de kjørte for Linjegods i Porsgrunn. Det geografiske område har blitt større etter hvert, og dekker nå distribusjon i stort sett hele Vestfold og Telemark. De opererer også med linjetrafikk og transport av sjøcontainere. Med 50 ansatte har de en betydelig bilpark bestående av distribusjonsbiler, containerbiler, modulvogntog, og semitrailere i ulike varianter.

For Telemark transportservice har «det grønne skifte» satt en markant retning for selskapet og de tar voldsomme investeringer og fremskynder utskiftningsplaner for å innfri målet om null utslipp i 2027. Planen for 2023 er å fase inn 13 nye nullutslippskjøretøy kjøretøy for kjøring hos Schenker. Daglig leder i TTS, Tor Espen Homme kan fortelle at selskapet i 2022 ble sertifisert for Iso og Fair Transport, og konsernet er med i Grønt landtransportprogram.

– Vi merker sjåførmangelen på kroppen i det daglige og har over flere år samarbeidet med Nav, Adecco og Agere/Learn trafikkskole. Å holde på sjåførene har vært en ekstrem utfordring spesielt siste to år med generelt stor mangel på sjåfører og ofte tape kampen om lønnsbetingelser og ikke minst til lettere arbeid innen transport. Å være distribusjonssjåfør med 50–100 leveringer hver dag i all slags vær er en krevende jobb, sier Homme.

Tempoet må opp

De fleste investeringene i ny lastebilpark har dreid seg om distribusjonsruter over de avstander som rekkevidden tillater på materiell som er tilgjengelig. Over lengre avstander er Schenker avhengig av en kombinasjon av en videreutvikling av rekkevidde på elkjøretøy i kombinasjon med et bedre utbygget nettverk med hurtigladere for slike kjøretøy.

– I tillegg vil biogass være en del av løsningen, og her har vi så vidt begynt å sette opp ruter, men det trengs et betydelig løft i utrullingen av nettverk for fylling av biogass. Nylig startet vi opp en rute mellom Ålesund og Oslo. Her har vi vært klare i over et år, men har ventet på biogass stasjonen på Digerneset utenfor Ålesund. I januar kom den i drift og da startet Schenker opp umiddelbart. Hvis vi ser i bakspeilet har det skjedd ganske mye på få år, men vi må holde tempo oppe også fremover slik at vi som bedrift og bransje kan være en foregangsbedrift i det grønne skiftet. Det er en forutsetning at vi samarbeider godt med transportører og myndigheter, sier Per Ove Svartangen i Schenker.

Powered by Labrador CMS