Havneforskrifter på høring

Stortinget vedtok den 21. juni 2019 en ny havne- og farvannslov, som skal tre i kraft 1. januar 2020. I disse dager er en rekke forskriftene ute til høring, og der kan alle – du, jeg og Hvermansen – komme med innspill.

Publisert

Høringsfristen er satt til 1. november i år.

Den nye havne- og farvannsloven skal tre i kraft 1. januar 2020. Fra samme tidspunkt oppheves den hittil gjeldende havne- og farvannsloven og losloven.

- I forbindelse med lovendringen skal Samferdselsdepartementet fastsette nye forskrifter til loven. Videre skal enkelte av dagens forskrifter endres eller oppheves. På vegne av Samferdselsdepartementet sender Kystverket på høring forslag til følgende forskrifter, melder Kystverket:

  • Forskrift om farleder.
  • Forskrift om endring i forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann.
  • Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift.
  • Forskrift om opplysningsplikt for transportplanlegging.
  • Forskrift om overtredelsesgebyr etter havne- og farvannsloven.
  • Forskrift om overgangsregler ved ikraftsetting av ny lov om havner og farvann.
  • Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann og lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen.

Høringsnotat og forslag til forskrifter er tilgjengelig på Kystverkets nettsider.

- Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert fortløpende på Kystverkets løsning for e-innsyn på sak 2019/3381, opplyser Kystverket.