Store deler av Ring 3 i Oslo får miljøfartsgrense 60 km/t fra tirsdag.
Store deler av Ring 3 i Oslo får miljøfartsgrense 60 km/t fra tirsdag.

Innfører 60 km/t vinterfartsgrense

For å redusere utslipp av svevestøv i Oslo, reduseres fartsgrensen på enkelte riksveier. Tiltaket er begrenset til vintersesongen, og skal gi bedre luftkvalitet for Oslos innbyggere.

Publisert

I perioden 1. november 2016 til første søndag etter påske, 23. april 2017, blir det innført 60 km/t på følgende strekninger:

  • Rv 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)
  • Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

Fartsgrensen resten av året på de gjeldende strekningene er på 70 km/t eller 80 km/t.

- Miljøfartsgrensen fungerer

Det er Statens vegvesen som gjennomfører tiltaket.

- Dette er et tiltak vi vet fungerer, sier avdelingsdirektør Ing-Cristine Ericson i Statens vegvesen.

- Miljøfartsgrensen fører til bedre luftkvalitet i en by som er plaget av mye svevestøv om vinteren. Dette vil hjelpe mange som sliter med luftveisplager i tørr, kald luft, sier hun.

Ett av flere tiltak 

Miljøfartsgrensen er ett av flere tiltak som skal avhjelpe luftkvaliteten i Oslo. Vasking og feiing av veinettet, støvdemping ved bruk av magnesiumklorid og kommunens piggdekkavgift er andre virkemidler som brukes.

- Det er effekten av disse tiltakene til sammen som gir utslag, sier avdelingsdirektøren.

- Vi må bruke de virkemidlene vi har til rådighet for å møte de forpliktelsene vi har for å bedre luftkvaliteten i Oslo, og miljøfartsgrensen er et utslag av at vi tar miljø- og helseutfordringene på alvor, sier hun.  

For mer informasjon, se www.vegvesen.no/miljofartsgrense