Støtter europeisk «New Deal» ambisjoner

På et uformelt møte i Opatija, Kroatia 11. mars, uttrykte EUs transportministre sin støtte til EUs «Green Deal». Denne skal bringe skipsfarten i Europa inn i en ordning for utslippshandel.

Publisert

Ministrene understreket at «ethvert tiltak mot karbonnøytralitet må være flagg-nøytralt for å sikre like vilkår og unngå karbonlekkasje».

Oppfordringen om tiltak for avkarbonisering, som skal gjelde alle fartøyer som seiler i EU-farvann, uansett flagg, er en viktig avklaring. Tiltaket vil hindre at redere med EU-flaggede fartøyer bytter til andre flagg, for å unngå EU-tiltakene som gjelder skipsfart.

I en uttalelse som ble gitt ut etter møtet, bemerket ministrene også sin støtte til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens, IMOs, første klimagass-strategi (GHG-strategy) og kommende gjennomgang. Sistnevnte skal etter sigende finne sted i 2023.

Da EU-ministrene møttes i Kroatia, ble det også gitt støtte til utvikling og utplassering av nullutslippsfartøy for nærskipsfart og frakt på elver, kanaler og innsjøer. Ministrene anerkjente også behovet for å sikre finansiering, gjennom offentlige, private og EU-finansielle instrumenter og tilskudd, til rene alternative drivstoff. Sistnevnte inkluderer LNG som et overgangsbrensel, og den tilhørende LNG-infrastrukturen, samt innovative teknologier og bærekraftige skipskonstruksjoner.