VINDEN HAR SNUDD: Nor-log har i går kjøpt Posten-eide Bring Frigo, og døpt det om til Nor-log Thermo. Det skjer etter mange år der Posten og Bring-systemet har vært de store oppkjøperne.
VINDEN HAR SNUDD: Nor-log har i går kjøpt Posten-eide Bring Frigo, og døpt det om til Nor-log Thermo. Det skjer etter mange år der Posten og Bring-systemet har vært de store oppkjøperne.

Vi skriver historie om dagen

ERLING SÆTHER: Fra sosialisering til privatisering i lastebilnæringen.

Publisert

Om artikkelserien:

ERLING SÆTHER: er en nestor i norsk
transport- og logistikkbransjen. I fjor gikk
han av som næringspolitisk direktør i NHO, og har sammen med Hans Kristian Haram, Roger Kormeseth og Geir Berg startet selskapet Flowchange.
Sæther tar i hver utgave av Moderne Transport opp et aktuelt tema og belyse det fra sitt ståsted.

Les tidligere artikler av Erling Sæther her.

En liten refleksjon over de lange linjer kan kanskje være interessant for flere enn de av oss som har vært med en stund.

Vi skriver nemlig historie.

Da Linjegods ble dannet i 1972 var det stort ramaskrik bant de private lastebilselskapene fordi det statseide NSB og de subsidierte rutebilselskapene gikk sammen om å ta et grep om godstransporten. Lastebileierne svarte med å danne Norske Godslinjer som det private alternativet. Dette selskapet fikk etter hvert navnet Nor-Cargo etter at Bergenske Dampskibsselskab solgte sin godsvirksomhet til Cosmos. De største aktørene sammen med Nor-Cargo ble da Sties Termotransport og Nord-Poolen som var et samarbeid mellom kystrederier.

STATEN TOK OVER: Nor-Cargo var blant de private lastebilselskapene som ble kjøpt av statseide Posten.
STATEN TOK OVER: Nor-Cargo var blant de private lastebilselskapene som ble kjøpt av statseide Posten.

Cosmos ble etter hvert oppløst, og Nor-Cargo ble da solgt til hurtigruterederiene og senere til Stavangerske eid av den legendariske Folke Hermansen. Tidlig på 2000-tallet ble Nor-Cargo solgt til Posten og gikk etter hvert inn i Bring-systemet.

På det tidspunktet begynte brevmengden å rase nedover på grunn av digitaliseringen. Posten hadde behov for omstilling og nye ben å stå på. Det ble hentet inn ledelse fra det private næringsliv. Konsernsjef Kaare Frydenberg, som kom fra Orkla-systemet, ledet en meget vellykket, men omstridt omstilling. Den innebar nedbemanninger, nedlagte postkontorer, men også til Post i Butikk som har vist seg å bli en publikumsvinner.

Fra da og fram til nå startet Posten aktive oppkjøp av lastebilselskaper til store protester fra den øvrige transportnæringen. Var det statens oppgave å drive lastebilselskaper? Å konkurrere med statseide selskaper er umulig når de uhindret kan drive kryssubsidiering mellom Postens brevvirksomhet og lastebiltransport!

Påstandene var mange og aggressive, men prellet av som vann på gåsa. Posten hadde sterk støtte fra Stortinget i omstillingen. Det gjaldt å redde Posten. Det måtte veie tyngre enn protestene fra en mangslungen lastebilnæring.

Alt i alt kjøpte staten gjennom Posten mange transportselskaper i Norge, Sverige og Danmark.

Hva skjer nå?

Det ser ut til at oppkjøpsbølgen har stoppet opp. Posten er nå et veldrevet pakkeselskap og netthandelen skyter fart som aldri før.

Utviklingen har snudd. For første gang har et privat selskap kjøpt et transportselskap fra Posten. Nor-log Gruppen overtok Bring Frigo for et år siden. Tiden vil vise om det kommer flere.

Lastebilnæringen selv er midt inne i en strukturendring. Det er mange motiver bak omstillingen, men konkurransen fra utlandet er en viktig driver.

Av ni hundre aksjeselskaper i Norge i Proff Forvalt under NACE-koden godstransport på vei står seksti av dem for halvparten av omsetningen på 23 milliarder kroner og halvparten av driftsresultatet. Det gir en gjennomsnittlig omsetning på 200 millioner kroner per selskap. Lastebilselskapene blir større og større. Den siste store strukturendringen var Toten Transport som nå er med i en eiergruppering av fire aktører med til sammen 2,4 milliarder kroner i omsetning. Månedlig kommer det melding om oppkjøp og eierskifter.

Ser vi fram i tid kan det tyde på at vi får noen få store og dominerende konstellasjoner av lastebilselskaper, men fortsatt mange mellomstore og små aktører som lever godt i sine nisjer. Denne utviklingen har vi hatt i spedisjonsbransjen og i kollektivtrafikknæringen. I motsetning til de sistnevnte, som i stor grad er offentlig eide, ser vi en tendens til sterkere private initiativ i lastebilnæringen.

Vi skriver historie om dagen. Vinden blåser fra nasjonalisering til privatisering.