NTP i tråd med ønskene

- Mange gode mål på gods i alle transportformer. Det meste i tråd med hva vi har meldt inn.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport (NHOLT) til Mtlogistikk.

Han kommenterer grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018 - 2029 på denne måten.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok mandag dokumentet fra Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS.

Selv om Sæther er mye positiv til etatenes dokumenter mener han det mangler mye på gjennomføringsstrategi.

- Det blir vår hovedprioritet det neste halvåret slik at vi får en handlekraftig plan som legges fram for stortinget, sier Sæther.

Halvering

Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029.

Ifølge etatene skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler skal være nullutspillskjøretøy.

For båttransport setter etatene et mål om at 40 prosent av alle skip i nærskipsfart skal bruke biodrivstoff eller være lav- eller nullutslippsfartøy innen 2030.

I NTP slås det også fast at Hordfast vil koste 39 milliarder kroner. Tidligere var prosjektet kostnadsregnet til 27 milliarder kroner.

Foruten et effektivt, pålitelig og miljøtilpasset transportsystem for godstrafikk skal det også tas i bruk intelligente transportsystemer (ITS) og ny teknologi for å øke effektiviteten og nå transportpolitiske mål.

Det skal satse på gode internasjonale forbindelser for godstransport.

Gjennom økt samarbeid over forvaltningsnivåene og støtte til fylkeskommunale og kommunale transportsystem planlegges det å redusere klimautslipp i transportsektoren.

Etterslep fjernes

Etterslepet av vedlikehold på vei, jernbaner og kystanlegg må fjernes innen 2029, understreker etatene i NTP-forslaget. Det vil koste opptil 60 milliarder kroner.

I sitt samlede forslag ber de om at det settes av 36 milliarder kroner for å fjerne forfallet på riksveiene.

Etatene ber også om 18 milliarder kroner for å fjerne etterslepet på jernbanen.

Plandokumentet er kun et grunnlagsdokument som skal behandles politisk senere. Det skal være en høringsrunde om transportplanen, før Stortinget skal behandle planen neste vår.

 

 

 

Powered by Labrador CMS