Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport. Dette er norske Loran - først i verden som havgående fiskebåt på hydrogen. Ill: Skipsteknisk.

Vil styrke støtten til maritime utslippskutt

Nytt Enova-program skal støtte de som kan ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Enova lanserer forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport. Programmet vil etter planen bli lansert i løpet av mars/april 2022. Støtte til teknologiprosjekter i maritim transport skjer gjennom Enovas eksisterende teknologiprogrammer.

Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport.

Fullskalaprogrammet er åpent for alle typer løsninger i alle sektorer, men målgruppen avgrenses til aktører i verdikjeden for maritim transport. Aktørene må ha valgt en teknologi for sitt prosjekt som de ønsker å få dokumentert og utredet før en eventuell fullskalasøknad.

- Regjeringen har som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Enovas innsats for omstilling av skipsfarten har gitt gode resultater innen batterielektrifisering og land- og ladestrøm. Med dette programmet som støtter opp under ny teknologi, vil Enova bidra til å ta frem løsninger for skipssegmenter der batterielektrifisering ikke er nok alene, for eksempel gjennom hydrogen, ammoniakk eller ulike hybride løsninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

- Skip som anvender miljøvennlige drivstoff og tar i bruk ny teknologi er nødvendig for å nå målene. Derfor har vi i Enova de siste årene hatt høy aktivitet innenfor tidlig markedsintroduksjon av batterielektriske løsninger og tilhørende infrastruktur for maritim transport, sier Gunnel Fottland markedssjef transport i Enova.

Utslipp av klimagasser skal reduseres med 50 prosent innen 2030 for innenriks skipsfart og fiske. Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør Enova gjennom å støtte de som går foran i teknologiutviklingen.

- Dette programmet vil gi søker et mer robust underlag for senere å kunne søke om investeringsstøtte på programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi», sier Fottland.

Framover vil Enova fokusere mer på senfase teknologiutvikling og løsninger som vil være en del av den langsiktige omstillingen til 2050. Utslippsreduksjoner vil kreve innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i alle segment og fartøytyper. Der batteri alene ikke er tilstrekkelig for utslippsfri drift, er det behov for utvikling og introduksjon av ny teknologi og andre energibærere.

- Anvendelse av ny og innovativ klima- og energiteknologi innebærer ofte høye investeringskostnader og er forbundet med risiko. Dette krever store investeringer sammenliknet med konvensjonelle skip som bruker kjent teknologi. Det er her vi i Enova kommer inn med vår støtte, for å sette fart i dette teknologiske hamskiftet, sier Fottland.

Powered by Labrador CMS