Slik kan fremtidens hydrogenproduksjon for skipsfarten se ut.

Enova øker pengetrykket 

Enova intensiverer nå sin innsats på hydrogen som drivstoff til maritim bruk ved å lansere et forbedret støtteprogram.

Publisert

– Dette programmet skal øke hydrogenproduksjonen langs den norske kysten og er kritisk for å nå Norges nullutslippsmål innen 2050, formidler Enovas administrerende direktør, Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

Kritisk innsats for maritim sektor

I desember 2023 annonserte Enova en betydelig økning i bruk av virkemidler for å støtte hydrogen som drivstoff i den maritime sektoren. Med det nyeste tiltaket, kalt «Hydrogenproduksjon til maritim transport 2027», mer enn dobler Enova støttebeløpet per prosjekt, hvor støtten kan nå opp til 80 prosent.

- Hydrogen er avgjørende for at skipsfarten skal kutte sine utslipp. Det er nødvendig at både produsenter og skip som bruker drivstoffet støttes, uttaler klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Realisering av de første verdikjedene

Programmet sikter mot å ha de første hydrogenproduksjonsanleggene klare innen 2027, med mål om å etablere fungerende verdikjeder for maritim bruk av hydrogen innen 2030. I den første søknadsrunden ble det søkt om støtte for 45 fartøy til bruk av hydrogen og ammoniakk, med et totalt støttebehov på 4,5 milliarder kroner.

- Vi ser et klart momentum i bransjen, og med opptil 80 prosent støtte både til produksjonsanlegg og fartøy, vil flere aktører kunne ta ledende roller, sier Nakstad.

Utfordringer og strategiske grep

Til tross for tidligere støtte siden 2020, har realiseringen av de første prosjektene gått tregt. Markedsendringer har ført til at prosjektene har blitt betydelig dyrere enn antatt, delvis på grunn av inflasjon og en svekket kronekurs. Enova reagerer nå med å øke støtten for å sikre at prosjektene kan konkurrere med fossile drivstoff.

- Det kritiske antallet av både produsenter og brukere må realiseres omtrent samtidig for å sikre sunn drift og lønnsomhet, påpeker Nakstad, som understreker viktigheten av å overvinne nettverksbarrierer for å lykkes.

Fremtidsutsikter

Målet er å realisere de første fungerende verdikjedene for hydrogen i maritim sektor i Norge, og konkurrere effektivt med fossile drivstoff. Enova planlegger også å lansere et lignende program for ammoniakk som drivstoff til maritim sektor senere i år.

- Fremtidens sjøfartsnasjon Norge skal være en lavutslippsnasjon, og dette omfattende tiltaket er kritisk for vår omstilling, avslutter Nakstad.

Om «Hydrogenproduksjon til maritim transport 2027»

Programmet tilbyr støtte for produksjon av hydrogen fra fornybar energi for maritim bruk, med spesiell vekt på konkurranse etter regionale energipriser. Norge er delt inn i tre konkurranseområder, og støtten varierer med en grense oppad til 500 millioner kroner per prosjekt i Sør-Norge og opptil 320 millioner i Midt- og Nord-Norge. Søknadsfristen er satt til 5. september 2024.

Powered by Labrador CMS