lllustrasjon som viser nybygget som Rødne planlegger sammen med Brødrene Aa. Turistskipet er ett av syv skip som fr strømstøtte i den siste Enova-tildelingen..

Enova gir strømhjelp til syv fartøy - fem er fraktskip 

Enova tildeler i alt 76,7 millioner kroner i støtte til elektrifisering av sju nye fartøyer gjennom støtteprogrammet «Elektrifisering av sjøtransport». Fem av skipene er fraktskip mens de to øvrige er henholdsvis et turisfartøy og et mudringsskip.

Publisert

–Vi ønsker en raskere innfasing av nullutslippsteknologi i maritim transport. Det gjelder særlige innovative elektrifiseringskonsepter av fartøy og teknologier for bruk av hydrogenbaserte energibærere. Enova støtter dem som går foran, og vi vil øke og framskynde utvikling og bruk av ny og innovativ teknologi som muliggjør utslippsfri maritim transport, formidlerr Rune Holmen, leder maritim transport i Enova i en nyhetsmelding torsdag ettermiddag.

Enova skriver videre at støttetilbudet «Elektrifisering av sjøtransport» skal bidra til at kommersiell bruk av batterier om bord på skip skjer hurtigere og i et økt omfang enn de ellers ville blitt, samt bidra til markedsopptak av batteriløsninger i alle fartøysegment. Programmet skal også bidra til utvikling og demonstrasjon av teknologi som gir økt hybridiseringsgrad eller større bruksområder for batteri.

Programmet hadde tre utlysningsfrister i 2023, og tildelingen nå i februar 2024 skjer etter den siste av disse fristene.

Eidsvaag og KCC

23,2 MNOK: Eidsvaag AS: 

Eidsvaag AS opererer skip som transporterer fiskefôr fra fabrikker ut til oppdrettsanlegg langs norskekysten. Støtten vil gå til bygging av to nye fôrfartøy som er spesialdesignet for formålet. Med en batterihybridløsning, andre energieffektiviserende tiltak som optimalisert varmegjenvinningssystem med CO2-varmepumpe, samt elektrisk gravemaskin - kan fartøyet redusere klimagassutslipp i drift og på sikt opereres med nullutslipp i perioder.

35,2 MNOK: Klaveness Combination Carriers:

Rederiet Klaveness Combination Carriers (KCC) har gjennom sitt datterselskap KCC Shipowning AS intensjon om å installere såkalte «suction sail» i kombinasjon med batteripakke i tre nye identiske CABU kombinasjonsskip som skal bygges. Skipene frakter tanklaster inn og tørrlaster ut av Australia og oppnår gjennom dette svært høy utnyttelse av skipene.

Powered by Labrador CMS