Solvik-Olsen i jernbanehumør

En offensiv samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lovet å forsere arbeidet med å bygge nye godsterminaler rundt Trondheim og Bergen på tirsdagens Jernbaneforum 2014.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Han lovet også investeringer til raske tiltak for både gods- og persontrafikk.

Solvik-Olsen vil be Jernbaneverket utrede sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Samferdselsstatsråden opplyste også at han har ambisjoner om å opprette et investeringsselskap for jernbane i 2015. Han gjentok at intercityutbygging rundt de store byene står høyest på prioriteringslista sammen med økt satsing på vedlikehold.

Gods på bane

Solvik-Olsen poengterte at han vil legge vekt på at de ulike transportformene må fungere godt sammen.

- Folks hverdag må fungere, sa han og signaliserte at han vil åpne for flere småinvesteringer som gjør at det kan innfases flere nye tog i tida framover.

I løpet av fire år ønsker samferdselsministeren å snu utviklingen og overføre godstrafikk fra vei til bane.

- Da må vi først og fremst sørge for at den jernbanen vi har fungerer, erklærte han, og minnet om at han vil forsere arbeidet med å bygge nye godsterminaler rundt Trondheim og Bergen.

Investeringsselskap

- Vi skal ikke privatisere jernbanen, understreket han videre. – Jernbaneverket vil eksistere i lang tid framover, men oppgavene kan bli endret noe. Til høsten vil vi legge fram en stortingsmelding om organisering av vei- og jernbanesektoren, og vi vil da sørge for å få endringene forankret i Stortinget.

- Vi bruker i dag for mye tid på planlegging, og derfor ønsker vi oss investeringsselskap som tenker litt større og litt sterkere i måten vi bygger ut jernbane på.

Solvik-Olsen var samtidig nøye med å skru ned forventingene:

- Jeg vil ikke klippe mange nye snorer i løpet av denne stortingsperioden. Og når vi ber Jernbaneverket lage en konseptvalgutredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, ser vi det som en forlengelse av at jernbanen er ferdig bygd ut til Skien.

Fornøyd jernbanedirektør

Jernbanedirektør Elisabeth Enger gledet seg over at jernbanen kan vise til sterke trafikktall og tidenes beste punktlighetstall med opptil 94% punktlighet.

- Forventningsgapet øker, påpekte hun og merket seg at samferdselsministeren under sitt foredrag åpnet for mer penger til vedlikehold og flere småinvesteringer som raskt vil gi kapasitet til flere tog og mer gods på jernbanen.

- Vi har i dag for liten mulighet til å gjennomføre små ting som både kommer passasjerer og godset til gode, erkjente jernbanedirektøren, men minnet om at Jernbaneverket har en gedigen jobb å gjøre:

- Vi opererer med et etterslep på 17 milliarder kroner, og da vil jernbanen komme opp på det samme nivået som da den ble bygd.

- Vi ser også store gevinster ved å tenke vei og jernbane sammen, sa Elisabeth Enger, som gjerne ser at det opprettes investeringsselskap for jernbane og at dette skjer samtidig som for veisektoren.Interessen for jernbane har tilsynelatende aldri vært så stor som nå. Årets jernbanekonferanse samlet flere enn noen gang, 344 deltakere, og flere har stått på venteliste for å få være med på jernbaneforum 2014.

Powered by Labrador CMS