Ragn-Sells nye 44 tonns vogntog er av de elektriske motorvognene som i gitte tilfeller kan benytte kollektivfelt.
Ragn-Sells nye 44 tonns vogntog er av de elektriske motorvognene som i gitte tilfeller kan benytte kollektivfelt.

Kan kjøre i kollektivfeltet

Vegdirektoratet: - Elektrisk drevne lastebiler og vogntog kan kjøre i kollektivfeltet på lik linje med elektriske personbiler.

Publisert

Til dem som eventuelt tviler på om det elektriske vogntoget på bildet over kan kjøres i kollektivfelt i Norge på lik linje med elektriske personbiler: Ja, det kan det!

- Alle elektriske motorvogner kan i utgangspunktet benytte kollektivfelt, dvs. at dette gjelder elektriske motorvogner generelt. Dette følger av skiltforskriften § 12 (skilt 508 «Kollektivfelt») sammenholdt med trafikkreglene § 5 nr. 2, sier Kjersti Bakken ved seksjon for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet til AT.no.

Under står utdrag fra forskriften og trafikkreglene:

Adgangen til et kollektivfelt kan imidlertid begrenses på ulike måter ved bruk av underskilt. Denne typen begrensninger gis i hovedsak for å sikre kollektivtrafikkens fremkommelighet på visse strekninger. Det er satt opp en god oversikt over reglene for kjøring i kollektivfelt hos Statens Vegvesens på nett.

Forskrift
Forskrift