To slike doble ladebokser står det på Filipstad i Oslo (én hos DHL og én hos Posten). Én ladekabel på hver av dem er til bruk for bedriften der den står. Den andre på begge er til offentlig bruk av lastebiler, busser og varebiler, til markedspris.

Første offentlige hurtigladere for tunge kjøretøy

Oslo kommune har etablert de første offentlig tilgjengelige hurtigladere for tunge kjøretøy i Norge.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det skriver kommunen i en nyhetsmelding i dag. Laderne er plassert ved Postens og DHLs terminaler på Filipstad, og tilbyr nå lading for elektriske lastebiler, busser og større varebiler.

- Første i Norge

- Vi er stolte av å kunne tilby de første offentlig tilgjengelige lynladerne i Norge som er forbeholdt elektriske laste- og varebiler. I første omgang en ved Posten-terminalen og en ved DHL-terminalen. Laderne vil tilby en effekt på inntil 184 kW, og vil drives av Kople til vanlig markedspris. I nær fremtid håper vi å kunne tilby enda høyere effekter, sier Sture Portvik. Han er leder av utbyggingen av ladeinfrastruktur i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Laderne ved Postens og DHLs terminaler har begge to ladepunkter. Det ladepunktet nærmest sjøsiden og lengst fra E18 er åpent for alle. Det andre er reservert til huben de står ved. Det jobbes nå med skilting for å merke ladeplassene som er offentlig tilgjengelige, og som tydeliggjør at de forbeholdes tunge kjøretøy.

Knapphet på arealer til lading

Oslo kommune har i sin klimastrategi vedtatt mål om at alle tyngre kjøretøy skal bli utslippsfrie eller benytte bærekraftige fornybare drivstoff innen 2030. En forutsetning for denne omstillingen, er at det etableres et tilstrekkelig nettverk med offentlig tilgjengelig hurtiglading som dedikeres til vare- og nyttetransporten.

- Hurtiglading er viktig. Særlig aktører innen vare- og nyttetransport melder om at de har behov for å hurtiglade i løpet av arbeidsdagen i tillegg til hjemmelading om natta. Hurtiglading vil også være nødvendig for de aktørene som kommer til Oslo fra andre byer og har lengre kjøreavstander. Derfor må areal prioriteres til dette formålet, og det er veldig bra at vi nå har fått til det på Filipstad, sier Margrethe Lunder fra Klimaetaten.

Dette er den første av flere steder der kommunen jobber med å etablere hurtiglading for tyngre kjøretøy, som elektriske laste- og varebiler og busser i Oslo. Flere ladere er også planlagt på Grønlikaia og Skøyen, i samarbeid med Oslo Havn og Statens vegvesen.

I tillegg til å etablere hurtigladere på tomter tilgjengelig til formålet, har Oslo kommune også lansert en tilskuddsordning for utbygging av offentlig tilgjengelig hurtiglading.

- Vi håper denne tilskuddsordningen skal bidra til å øke tilbudet av hurtiglading til tunge kjøretøy ytterligere, sier Margrethe Lunder.

Powered by Labrador CMS