Adm. dir. Ole Johan Svorkdal i Orkanger-bedriften Washington Mills setter stor pris på 37,2 mill. kroner i støtte fra Enova. (Foto: Øyvind Brostrøm)

37 Enova-mill. gir heftig miljøsatsing

Orkanger-bedriften Washington Mills (WaMas) får 37,2 mill. kroner i støtte fra Enova for å utvikle elektronikk til el-kjøretøy.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

WaMas demonstrerer en ny industriell prosess for produksjon av høyren silisiumkarbid.

Selskapet er heleid av amerikanske Washington Mills Group Inc. som eier åtte fabrikker med 600 ansatte innen produksjon av syntetiske mineraler. 95 av disse jobber i dag ved fabrikken på Orkanger.

WaMas har siden 1960-tallet utviklet produksjonsprosessen i flere trinn til blant annet solindustri og bilindustri. Nå ønsker de å ta et steg videre med en prosess som gir store energi- og klimabesparelser sammenlignet med alternative prosesser.

Det anslås 80% reduksjon av energibruk og 40% reduksjon av klimagassutslipp som følge av forbedringene.

- Med denne støtten fra Enova, bekrefter myndighetene at de er villige til å gi skikkelige bidrag til det grønne skiftet også i prosessindustrien, sier adm. direktør i Washington Mills, Ole Johan Svorkdal.

Enova- og statsrådros

Enova-sjef Nils Kristian Nakstad og tidligere olje- og energiminister Tord Lien og er skjønt enige om satsingen på miljøvennlig transport. Her på Enova-konferansen for en tid tilbake. Foto: Per Dagfinn Wolden

- Ser man på spredningsmulighetene for teknologien globalt, så er det potensielle energi- og klimaresultatet av dette prosjektet stort, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

- Det dyktige og innovative miljøet på Orkanger får sjansen til å demonstrere energieffektive løsninger for fornybar energibruk i industrien. Det treffer Enovas mål godt, og vil bidra til å bringe oss nærmere lavutslippssamfunnet, sier Nakstad.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn roser også prosjektet til Washington Mills.

- Regjeringen ønsker å satse på grønn industri. Fremtidens klimaløsninger skapes i Norge, og mange av våre industribedrifter er verdensledende innenfor grønne løsninger. Jeg er veldig glad for tildelingen til Washington Mills i Orkanger. Prosjekter som dette viser at det offentlige støtteapparatet fungerer, og at det er attraktivt å investere i fremtidsrettet energi- og klimateknologi i Norge, sier statsråd Sveinung Rotevatn.

Anlegget forventes å være ferdig bygget i 2021, og demonstrasjonsperioden for prosjektet er over i 2024.

Nærhet til Orkanger havn gjør faste/ukentlige avganger av feeder til kontinentet både praktisk og fleksibel.

Sjøveien som eneste alternativ

- Washington Mills AS velger sjøveien som transportåre for sin eksport av silisiumkarbid world wide. Hvorfor?

- Det er både praktisk og økonomisk. For frakt til Asia og USA finnes det ikke alternativer, forteller WaMas-sjef Ole Johan Svorkdal oss.

Totalt importerer selskapet rundt 20.000 tonn materiale i året. Alt kommer via sjøveien i Big Bags eller bulk i container.

2000 tonn går sjøveien til USA og Østen. Resten går med bil og bane. Ca. 1000 containere går årlig over Trondheim havn avd. Orkanger.

Fra USA har selskapet hatt en overgang fra Big Bags til bulk i containere.

En lokal speditør bistår og har vært delaktig i planleggingsprosessen for å løse lossing-prosessen.

– Hva er fordelene ved bruk av sjøtransport for Washington Mills?

- Med containere slipper vi omlasting. Nærhet til havna gjør at det er en praktisk og fleksibel måte å håndtere gods på.                Orkanger havn er i umiddelbar nærhet for faste/ukentlige avganger av feeder til kontinentet, sier Svorkdal og fortsetter:

- Den lokale speditøren legger til rette for det oversjøiske transportbehov. Stuffing av containere kan planlegges i god tid før avgang. Sjøtransport innebærer ingen omlasting av varer i container, noe som bidrar til lite vareskader.

– Men det finnes vel utfordringer med dagens sjøtransport?

- Det er en del irregularitet, og enkelte skipninger kan bli forsinket. Da får vi av og til en ketchupeffekt ved at mye frakt ankommer på kort tid.

– Hva med tidsperspektivet for framføring av varen?

– Det er ca. seks til åtte uker, sier Svorkdal som understreker at WaMas vil fortsette bruken av sjøveien som transportåre for sin globale distribusjon.

- Hva med eksport til kontinentet?

- Vi bruker det på noe av sendingene. Det fungerer imidlertid dårlig i forhold til vårt «just in time»-prinsipp, og som gjelder for mye av det vi leverer, forteller WaMas-sjef Ole Johan Svorkdal.

Framtida er transport med el

Som vi har skrevet tidligere er el framtida også for tungtransporten. Det snakkes om «Det grønne batteriet» for å stake ut veien for en transport i grønnere retning.

Forutsetningen for bruk av ny-teknologi er imidlertid gode rammevilkår, og for at el-lastebiler kan rulle på norske veier.

Elektrifisering av bilparken og tungtransporten koster, og er nærmest umulig å gjennomføre uten Enova-støtte, mener noen.

Powered by Labrador CMS