Samarbeid om bedre kostnadskontroll

Nye Veier og Statens vegvesen samarbeider om veiforbedringer i nord.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ny E8-prosjekt mellom Sørbotn og Laukslett i Tromsø vil gi bedre fremkommelighet og tryggere veitransport. Prosjektet har imidlertid opplevd en vesentlig kostnadsøkning. Nå vil samferdselsministeren finne løsninger på bedre kostnadskontroll og samfunnsnytte av fremtidige veiprosjekter. – Derfor ber jeg nå Statens vegvesen og Nye Veier gå gjennom E8-prosjektet for å identifisere gode løsninger for kostnadsreduksjon og/eller økt samfunnsnytte, sier Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

E8 Sørbotn-Laukslett er prioritert inn i Nasjonal transportplan, men ulike forhold med prosjektet har økt kostnadene med rundt 570 mill. til 2770 mill. kroner. Økningen skyldes både valg av veistandard og vanskelige grunnforhold og bratt terreng.

– Må sikre god kostnadsstyring

Samarbeidet kan føre til at prosjektet vil koste mindre enn anslått.

– Erfaringer fra Statens vegvesen og Nye Veier på andre veiprosjekter har vist potensial for kostnadsreduksjon og økt samfunnsnytte. E8 skal bygges, men vi må sikre god kostnadsstyring slik at vi ikke må skrinlegge andre viktige samferdselsprosjekter, forteller Solvik-Olsen.

Statens vegvesen har selv foreslått flere tiltak for å få kostnadene ned. Samferdselsdepartementet har nå bedt virksomhetene om å finne flere og alternative måter på å redusere kostnadene.

Betydelig kompetanse

- Begge våre to statlige veiutbyggere har betydelig kompetanse, og jeg er overbevist om at de i fellesskap vil klare å se nye muligheter. Jeg har også bedt dem vurdere om utbyggingen kan ses i sammenheng med to andre prosjekter: Riksveiprosjektet Tindtunnelen mellom Ramfjordmoen og Tomasjord i Tromsø og fylkesveiprosjektet Ullsfjordforbindelsen (fv. 91). Her kan gevinsten være både økt nytte og reduserte kostnader, dersom de tre prosjektene kan planlegges og bygges ut samlet, sier samferdselsministeren.

Statens vegvesen og Nye Veier har fått frist til 1. oktober med å foreslå nye løsninger.

Powered by Labrador CMS