Volvo Concept Truck
Volvo Concept Truck

Volvos nye hybridkjøretøy

Forbrenningsmotoren skal ifølge Volvo Trucks kunne være avslått ca. en tredel av kjøretiden.

Publisert

Med Volvo Concept Truck har Volvo Trucks utviklet sitt første hybridkjøretøy for langtransport. I kombinasjon med de andre forbedringene i kjøretøyet utgjør den totale reduksjonen i drivstofforbruk og C02, ifølge en pressemelding fra Volvo, ca. 30 prosent.

Volvo Trucks avduket Volvo Concept Truck i mai 2016, og har nå videreutviklet og forbedret kjøretøyet enda mer. I tillegg til aerodynamiske forbedringer, rullemotstand og redusert vekt, har den nye versjonen også fått en hybriddrivlinje – en av de aller første drivlinjene av denne typen for tung- og langtransport.

Se bildekarusell nederst i saken. 

- Vi jobber kontinuerlig for å ligge helt fremst innen elektromobilitet og hele tiden presse grensene for reduksjoner innen drivstofforbruk og utslipp, sier Claes Nilsson, adm. direktør i Volvo Trucks.

- I løpet av de neste årene vil vi se en stadig større dreining i retning av fornybar energi, og vi mener derfor at elektromobilitet og hybridteknologi vil bli stadig viktigere. Drivlinjen i konseptkjøretøyet vårt er utviklet for å forbedre transporteffektiviteten og dermed hjelpe bransjen på veien mot bærekraftige transportløsninger. Konseptkjøretøyet vil gi oss verdifull kunnskap og erfaring, noe som vil bidra til at vi kan utvikle enda mer avansert teknologi.

- Motor avslått 30 prosent av kjøretiden

Hybriddrivlinjen henter energi i nedoverbakker som er brattere enn én prosent, samt fra bremsing. Den tilbakeførte energien lagres i kjøretøyets batterier og brukes til å gi lastebilen kraft i elektrisk modus på flate veier eller i bakker med lav stigning.

En forbedret versjon av Volvo Trucks sjåførassistentsystem I-See er blitt spesialutviklet for hybriddrivlinjen. Systemet analyserer den kommende topografien for å beregne det mest økonomiske og effektive valget mellom dieselmotoren og den elektriske motoren, samt det optimale tidspunktet for å bruke den tilbakeførte energien.

I langtransport har Volvo Trucks beregnet at hybriddrivlinjen gjør at forbrenningsmotoren kan være avslått 30 prosent av kjøretiden. Dette gir en drivstoffbesparelse på fem til ti prosent, avhengig av kjøretøyets type eller spesifikasjon, samt kjøresyklusen. Dette gir en mulighet til å kjøre i fullstendig elektrisk modus i opptil én mil, noe som legger til rette for kjøring med nullutslipp og svært lav støy.

Nyhetene kommer for salg

- I dag utgjør langtransport en stor del av det totale energiforbruket i transportsektoren. Hybridteknologi utgjør en betydelig reduksjon av drivstofforbruk og utslipp, og dette er et viktig trinn i retning av vårt eget og samfunnets miljømål for fremtiden, sier Lars Mårtensson, direktør for miljø og innovasjon i Volvo Trucks.

Volvo Concept Truck bygger også videre på de mange nyhetene i forgjengeren, deriblant forbedret aerodynamikk og rullemotstand, samt redusert kjøretøyvekt.

- Dette er en plattform for å verifisere en rekke nye teknologier innen økt transporteffektivitet, sier Åke Othzén, prosjektleder  i Volvo Trucks.

- Enkelte av disse nyhetene er allerede introdusert i lastebilene våre, mens andre blir lagt inn i nær fremtid. Hybriddrivlinjen er delvis basert på kunnskapen og erfaringene fra hybridbussene og de elektriske bussene til Volvo Buss.