Assisterende havnedirektør Ivar Vannebo (til venstre) og salgssjef for «Air1 AdBlue®» i Yara, Edgar Borge, håper begge på mer forutsigbare betingelser for jernbanetransporten til og fra havna.
Assisterende havnedirektør Ivar Vannebo (til venstre) og salgssjef for «Air1 AdBlue®» i Yara, Edgar Borge, håper begge på mer forutsigbare betingelser for jernbanetransporten til og fra havna.

Drammen Havn ber om togavklaring

Drammen Havn ønsker seg større togkapasitet i havna, og håper på en snarlig avklaring. Jernbanedirektoratet svarer at noe tidligst kan være klart i 2025.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi arbeider hele tiden med å styrke Drammen havns rolle og posisjon som et miljøvennlig godsknutepunkt, og de siste årene har vi sett en betydelig økning i containertrafikken på bane over havna, sier assisterende havnedirektør Ivar Vannebo i Drammen Havn.

Havna har flere utbyggingsplaner, og er utålmodige etter å komme i gang. Det er et stort ønske å få større togkapasitet på Holmen, blant annet for å tilrettelegge for flere containere og semitrailere rett fra sjøen til skinnene.

- Vi har lagt til rette ved å doble arealet på Holmen avsatt til jernbaneformål, nettopp for å sy dette sammen. Vi fikk landet reguleringsplanen for Holmen i fjor, sier Vanebo, men han etterlyser et snarlig svar fra myndighetene om hva de ønsker å legge til rette for av godstransport på bane fra havna. Det har stor innvirkning på arealbruken på området, og for havna haster det med å komme i gang.

Det er store utbyggingsplaner i Drammen Havn, men det er vanskelig å ta avgjørelser når det er uklart hva som blir realisert av jernbaneplanene.
Det er store utbyggingsplaner i Drammen Havn, men det er vanskelig å ta avgjørelser når det er uklart hva som blir realisert av jernbaneplanene.

- Vi setter i gang med flere prosjekter nå. Vi forlenger containerkaia med 200 meter, nye veisystemer skal bygges og vi prosjekterer det nye terminalbygget, men hvordan dette skal se ut avhenger jo av hva slags jernbaneinfrastruktur som skal legges hit, sier Vannebo.

Ferdig i 2025

Jernbanedirektoratet kan imidlertid ikke gi Vanebo noe raskt svar.

- Utbyggingen på Holmen kan ikke ferdigstilles før ERTMS og Drammen-Kobbervikdalen-prosjektet er ferdigstilt i 2025, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet til MT.

- Hvorfor har dette tatt så lang tid?

- Gjennomføringen må koordineres med andre tiltak på strekningen og i Drammensområdet. Det er spesielt viktig å koordinere med ERTMS som innføres sommeren 2025, samt å koordinere/samordne brudd.

- Hva ligger i Jernbanedirektoratets planer for Holmen i dag, og i hvor stor grad ønsker Jernbanedirektoratet å legge til rette for økt godstrafikk via jernbane til og fra Drammen Havn?

- Prosjektet er ferdig planlagt av Bane Nor. Videre gjennomføring må ses i sammenheng med annen utbygging i Drammensområdet og prioriteringer innenfor tilgjengelige rammer i kommende statsbudsjett.

Haster med avgjørelser

For Vannebo og Drammen Havn er 2025 en ok tidsramme for når en utbygging på Holmen kan være ferdig, men å vente med å ta avgjørelser om hvordan havneområdet skal se ut til 2025, vil være vanskelig.

Mye av biltransporten fra Drammen Havn, Norges største importhavn for biler, skjer med tog, men havna ønsker muligheter til å også sende containere og semitrailere med tog fra Holmen.
Mye av biltransporten fra Drammen Havn, Norges største importhavn for biler, skjer med tog, men havna ønsker muligheter til å også sende containere og semitrailere med tog fra Holmen.

- Målet må være at Holmen også står klar i 2025, samtidig med resten av jernbaneutbyggingen i Drammensområdet. Men å vente så lenge på å ta en avgjørelse, vil skape utfordringer for oss. Det er en stor kabal som skal gå opp. Vi bygger på en måte Tetris på Holmen, og da er det greit å vite hvordan brikkene ser ut, sier Vannebo.

- Det er mye som skal detaljstyres. Alt fra overvann til nok strøm, og alle ulike krav som må oppfylles. Vi ønsker å sette far i de ulike byggeprosjektene så fort som mulig, til det beste for våre kunder, sier Vannebo.

Han forteller at kundene etterspør jernbanetransport, og at det er noe de ønsker å tilby både av miljø- og effektivitetshensyn. Blant annet har en aktør som Yara spart 1500 trailerturer ved å bruke tog fra Drammen Havn i fjor.

Yara ønsker fotutsigbarhet

Yara er blant annet verdensledende produsent av det miljøvennlige produktet AdBlue®, hvor importen til Norge skjer via Drammen havn.

– Det er viktig at der til enhver tid er AdBlue® tilgjengelig over alt i Norge da moderne miljøvennlige kjøretøyer faktisk ikke kan operere uten AdBlue®. Tidligere så fraktet vi «Air1 AdBlue®» utelukkende med tankbiler, men det er jo bare høl i huet å sende mange lastebiler med et miljøvennlig produkt i tett trafikk gjennom byene hvis man i stedet kan bruke tog. Og det jo er nettopp denne muligheten som gjør at vi benytter oss av Drammen havn, forklarer salgssjef for «Air1 AdBlue®» i Yara; Edgar Borge

Han mener også at det vanskelig å bruke jernbane effektivt når det stadig er nedstengninger. Borge mener Bane Nor nå må komme med kompenserende tiltak når de hvert år stenger ned godstrafikken på bane i Drammen.

– Det planlagte vedlikeholdet, hvor Lieråstunnelen stenger hver sommer i syv uker, er ikke holdbart for godstrafikk på bane, og her hjelper det ikke å kun sette opp «buss for tog» for persontrafikken, påpeker Yara-salgssjefen.

Powered by Labrador CMS