DHL-transporter tatt for ulovlig kabotasje

Med få timers mellomrom ble to trekkbiler fra estiske JND Trans OÜ stanset og tatt for ulovlig kabotasje nord i Akershus.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Begge fraktet varer for DHL Freight. Den første ble stoppet ved Minnesund torsdag 3. april på vei mot Trondheim. Den andre ble stoppet tidlig fredag 4. april ved Jessheim. Ved begge tilfeller manglet sjåføren papirer på den internasjonale transporten inn i Norge som skal rettferdiggjøre kabotasjekjøring i Norge etterpå.

- Dette får konsekvenser

MTlogistikk.no har kontaktet JND Trans per e-post for å få en kommentar uten resultat. Vi har også kontaktet DHL som tar denne saken svært alvorlig.

- Jeg har ringt til JND Trans for å finne ut av hva som har skjedd. Jeg har ikke fått tak i lederne der, sier Peter Hesslin som er adm. direktør i DHL Freight Sweden & Nordics.

- Det er helt uakseptabelt å bryte lover og regler. Det vil få konsekvenser for dem som frakter varer for oss uten å holde seg innenfor regelverket, for slik oppførsel vil vi ikke ha i DHL, sier Hesslin til MTlogistikk.no.

Lederen opplyser at DHL har over 4000 transporter i Norden hver dag.

- Det er en stor oppgave å sørge for at alle vi leier inn kjører lovlig til enhver tid. Det er en oppgave vi tar svært alvorlig.

- For dårlige dokumentkrav

Inspektør Bjørn Uno Rogneby ved Jessheim Trafikkstasjon opplyser at det bør være nulltoleranse for bedrifter som utfører transporter uten nødvendige papirer i lastebilene:

- Det er så dårlige krav til myndighetsgodkjenning av dokumentene på transporter over grensen at det lett kan fremskaffes papirer på internasjonal varetransport inn i Norge i løpet av noen timer selv om transporten ikke er utført etter regelverket, sier han.

Derfor mener Rogneby kabotasje-transporter som gjennomføres uten papirer på internasjonal last til Norge per definisjon bør anses som ulovlig kabotasje. Han ønsker blant annet at det innføres krav om at tollerne påfører kilometerstand og klokkeslett ved grensekryssinger på papirene som må ligge i bilen ved transporten i Norge.

- Vi vil gjerne ha et enda klarere regelverk når det gjelder dokumentasjon i forbindelse med kabotasjekjøring, sier inspektøren.

Etter det MTlogistikk.no kjenner til ble en tredje DHL-transport stanset på E6 sør for Trondheim fredag 4. april med mistanke om ulovlig kabotasjekjøring. Her skaffet sjåføren til veie papirer etter mange timer og kunne kjøre videre.

 

Powered by Labrador CMS