Transport og Logistikk 2016. HO Logistikk og Transports miljøpris for 2016 går til DHL Express Norway AS. Terje Aarbog (DHL), Are Kjensli (NHO) og
Transport og Logistikk 2016. HO Logistikk og Transports miljøpris for 2016 går til DHL Express Norway AS. Terje Aarbog (DHL), Are Kjensli (NHO) og

Miljøprisen til DHL Express

NHO Logistikk og Transports miljøpris for 2016 går til DHL Express Norway AS. DHL berømmes for sitt årelange arbeid med miljøtiltak som har gitt konkrete resultater.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Miljøprisen deles årlig ut i forbindelse med den store konferansen Transport og Logistikk.

- DHL Express har i mange år hatt miljø høyt på sin agenda, spesielt gjennom sitt GoGreen-program, og har konkrete resultater å vise til, sier Are Kjensli komiteleder og administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

Kalkulator for utslipp

Morten Skurdal og Terje Aarbog DHL Express kunne glede seg over årets miljøpris på Transport og Logistikk-konferansen.
Morten Skurdal og Terje Aarbog DHL Express kunne glede seg over årets miljøpris på Transport og Logistikk-konferansen.

GoGreen er en sertifisert kalkulator for drivhusgasser som beregner hvor mye utslipp kundens sending genererer. Kunden betaler litt ekstra for utslippet og pengene går inn i et fond som uavkortet investeres i klimanøytrale prosjekter rundt om i verden. Rundt 15 prosent av sendinger fra Norge går som GoGreen-sendinger.

- Vi mener at dette er takket være tre parters innsats. Vår egen klare og beviste satsning over mange år, dernest konsernet (Deutsche Post) som vi er en integrert del av hvor vi helt tilbake i 2006 hatt et omfattende miljøprogram der kjernen er ”GoGreen”. Sist men ikke minst våre kunder som lenge har vært en del i vårt GoGreen program, sier Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express. 

En betydelig andel, ca. 15 prosent, av DHL Express' sendinger fra Norge går som GoGreen sendinger.

I tillegg til dette programmet har DHL Express Norway AS utviklet en egen strategi og satt egne mål for utslippsreduksjon. 30 % mindre utslipp i 2020, målt mot 2007-nivå. Per i dag ligger de godt foran målet.

Modernisering av fly

For å nå sitt utslippsmål har DHL et omfattende program for modernisering av sin flyflåte. De har også utfaset alle sine distribusjonsbiler med eldre motorer og har i dag utelukkende Euro V og Euro VI. De implementerer dessuten stadig flere el-biler i sitt distribusjonsarbeid og setter i høst i gang med å sykkeldistribusjon i Oslo. Arbeid med ruteoptimalisering og nettverket av ServicePoints, som DHL drifter, sikrer mindre kjøring og dermed mindre utslipp.

NHO Logistikk og Transports miljøpris har som formål å styrke miljøbevisstheten i logistikknæringen. Fokus skal være spydspisser for miljøarbeid innenfor transport og logistikk, som kan vise vei for andre i bransjen. Prisen deles ut til en virksomhet, en organisasjon eller en person som på forbilledlig vis har arbeidet med miljøspørsmål og oppnådd vesentlige resultater.

Juryen består av:

  • Are Kjensli, Administrerende direktør, NHO Logistikk og Transport
  • Per Øyvind Langeland, Avdelingsdirektør, NHO
  • Kjell Werner Johansen, Assisterende direktør, TØI
  • Benjamin Myklebust, Rådgiver, Zero
Powered by Labrador CMS