DFDS har utvidet sin flåte av store kjøle- og frysecontainere.
DFDS har utvidet sin flåte av store kjøle- og frysecontainere.

Flere reefere for DFDS

DFDS utvider flåten med nye 45-fots reefercontainere.

Publisert

Nylig losset DFDS 70 nye 45 fots frost- og kjølecontainere fra Kina. DFDS har nå 600 slike 45-fotere tilgjengelig for sine kunder, noe som er en fordobling siden 2013.

- Ved å utnytte vårt store shipping nettverk og mange avganger har vi målrettet forsøkt å skape vekst i dette markedssegmentet, ved å selge produktet direkte i konkurranse med landbasert trailertranspor. Vi er klare for å fylle de nye containerne  med last fra nye og gamle kunder sier Per Møller, Direktør i DFDS Logistics AS.