DFDS må melde pass

DFDS avvikler fraktruten Esbjerg-Harwich ved utgangen av september.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken er nye svovelregler som gjør det for kostbart å holde frakttilbudet gående.

Esbjerg-Immingham

Transportører får imidlertid tilbud om å sende godset på Esbjerg-Immingham som i hovedsak transporterer gods i dag.

DFDS har i dag to ruter fra Esbjerg til henholdsvis Harwich i det sørlige England og Immingham i midt-England.

Esbjerg-Harwich-ruten, som transporterer passasjerer og frakt, blir altså lukket i slutten av september i høst.

For dyrt

Ifølge en pressemelding fra selskapet skyldes endringen DFDS’ strategi for å tilpasse rutenettverket til de nye svovelreglene fra 1. januar 2015.

Reglene medfører betydelige merkostnader for Esbjerg-Harwich-ruten. I tillegg har fraktmengdene mellem Danmark og det sørlige England vært synkende de siste årene.

Annen trafikk

I 2013 var omsetningen på ruten Esbjerg-Harwich på ca. 190 mill. danske kroner, ca. halvparten var passasjeromsetning.

Hele skipets besetning tilbys nye stillinger i DFDS-systemet.

Ro-pax-skipet Sirena Seaways som i dag går på Esbjerg-Harwich blir satt i annen trafikk.