Strekningen Oslo-Moss og dette spesifikke oppdraget er meget velegnet til el-lastebiler. Avstanden er passende og bilene kan lades i 20 minutter ved hvert stopp.
Strekningen Oslo-Moss og dette spesifikke oppdraget er meget velegnet til el-lastebiler. Avstanden er passende og bilene kan lades i 20 minutter ved hvert stopp.

Debut for tung el-lastebil

Samferdselsministeren snek seg med da Stena Recyclings el-lastebil med totalvekt på 50 tonn gjorde sin første runde.

Publisert

Mandag viste Stena Recycling fram en elektriske lastebil fra Emoss, som selskapet skal ta i bruk i løpet av våren. Gjenvinningsselskapet skal være først i verden med å ta i bruk elektrisk kjøretøy på 50 tonn i drift på vanlig vei.

Bilen, som er en demobil som ikke er helt lik bilene Stena Recycling får levert senere i vår,  skal kjøre i fast rute mellom gjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo og Stena Recyclings anlegg i Moss.

Les også: Får denne med seg 50 tonn, da?

El-lastebilen rullet ut fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo straks etter kl 08.00, mandag morgen. Uten motorstøy og avgasser kjørte lastebilen ut på motorveien sørover mot Moss. På utsiden ser den ut som en vanlig lastebil, men under skallet, i stedet for forbrenningsmotor og dieseltanker, sitter det en sterk elektrisk motor og kraftige batterier.

Det er en intensiv rute med skytteltrafikk som innebærer 260.000 km årlig. Når denne trafikken blir nå blir elektrisk vil rundt 120.000 liter drivstoff spares årlig. Kuldioxidbesparelsen blir drøyt 320 tonn per år, ifølge en pressemelding fra Stena Recycling.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var med på turen mandag.

– Det er svært positivt å se den utviklingen som skjer. Lastebiler med nullutslipp gir både miljø- og støygevinster. Det blir en bedre arbeidsplass for sjåførene, og bedre omgivelser for innbyggerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
– Det er svært positivt å se den utviklingen som skjer. Lastebiler med nullutslipp gir både miljø- og støygevinster. Det blir en bedre arbeidsplass for sjåførene, og bedre omgivelser for innbyggerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Vi trenger produsenter og kunder som våger å prøve ny teknologi. Det kan være både tidkrevende og innebære ekstra risiko. Samtidig håper og tror jeg at Stena og andre vil få nyttig erfaring og bidra til et positivt renommé som kommer selskapet til gode, sier Ketil Solvik-Olsen.

Bilen som ble brukt mandag, var en testlastebil. Om en måned leveres de to el-lastebilene som skal rulle i trafikken mellom Oslo og Moss. Bilene vil bli brukt til å transportere aske fra de store fjernvarmeanleggene i Oslo. Asken kjøres til Stena Recycling sitt anlegg i Moss, hvor alle nyttige materialer, spesielt metaller, sorteres ut for gjenvinning. I den andre retningen vil bilene transportere avfall som blir fjernvarme for innbyggerne i Oslo.

– Bærekraft er et viktig tema for oss og våre kunder. Derfor er vi veldig glade for at teknologien nå har kommet så langt at vi kan begynne å kjøre med helt elektriske lastebiler med tung last i daglig trafikk. Det er positivt både for klimaet, lokalsamfunnet og ikke minst for sjåfør som får et bedre arbeidsmiljø og en helt annen kjøreopplevelse. I tillegg bidrar vi til Oslo kommunes miljømål om å halvere klimagassutslipp innen 2020, sier Max Trandem, administrerende direktør i Stena Recycling AS.