64 av 100 godstog forsinket

Sviktende infrastruktur gjør det vanskelig for Schenker å holde tidstabellen.

Publisert Sist oppdatert

Fra mai til september har DB Schenker hatt 100 togavganger mellom Oslo og Narvik. 64 av avgangene har enten vært forsinket eller blitt innstilt, opplyser selskapet.

Green Cargo er togoperatør for Schenker AS. Jernbanemyndighetene i Norge og Sverige er ansvarlig for infrastrukturen.

Toget benytter jernbanespor i Sverige og Ofotbanen inn til Narvik. På store deler av denne strekningen har det vært mange vedlikeholdsarbeider og uforutsette hendelser som har ført til stenging av banen. 

- På svensk side er det utført betydelige vedlikeholdsarbeider, som vil gi bedre fremføringskvalitet over tid. Vi må likevel regne med at infrastrukturen vil være utsatt for store værforandringer, opplyser Schenker.

På norsk side har Dovrebanen vært stengt flere enn 35 dager første halvår i år. Også her forventes ytterligere vedlikeholdstiltak, som kan føre til forsinkelser i togtrafikken.

- Vi anbefaler kundene å være tidlig ute med sine bookinger. Tidlig booking gir oss større muligheter til å planlegge alternativ fremføring når infrastrukturen svikter, sier direktør Land/Marked Bjørn Tore Elstad.