Enkelte døgnhvileplasser eies av private aktører som har avtale med Statens vegvesen om drift av plassene.

Noen av aktørene valgte sist uke å stenge toalettene etter krav fra lokale helsemyndigheter. Etter avklaringer med sentrale helsemyndigheter om krav til beskyttelse ved renhold, og etter dialog med Vegvesenet, har de nå åpnet toalettene igjen med forsterket renhold. Dette er i tråd med krav fra helsemyndighetene.

Nattstengte toaletter er åpne igjen 

- Flere av døgnhvileplassene, inkludert toalettanleggene, eies og drives av næringsaktører sammen med annen virksomhet, som for eksempel bensinstasjoner og vegkroer. I kontraktene Statens vegvesen har med dem, stiller vi krav om at både oppstillingsplasser for tunge kjøretøy og toalettanleggene skal være tilgjengelig 24/7, sier avdelingsdirektør Jørn Steinar Simonsen i Statens vegvesen.

Med en betydelig reduksjon i trafikk på veiene på grunn av koronapandemien, har flere av næringsaktørene opplevd en sterk reduksjon i antall kunder. Det har ført til permittering av ansatte og dermed redusert bemanning. Konsekvensene er at enkelte nattåpne virksomheter har måttet redusere sine åpningstider og stenge om natten. 

- Etter at Statens vegvesen de siste dagene har vært i dialog med disse virksomhetene, er nå både parkeringsareal og toalettanlegg åpne igjen døgnet rundt, sier Simonsen.

Samfunnskritisk funksjon

Transportnæringen har en samfunnskritisk funksjon. Blant annet gjelder dette frakt av matvarer og medisiner.

Statens vegvesen er derfor opptatt av sjåførene alltid har tilgang til åpne, rene rasteplasser, døgnhvileplasser og toalettanlegg langs riksvegnettet i hele landet.