Haukelitunet ved E134 er bare ett av flere steder som er permanent stengt eller har automatisk nattstenging, skriver YTF i en pressemelding. Dette toalettet stenges med automatisk lås kl. 22:00 opplyser forbundet.

Møter koronastengte toaletter

Sjåførene som skal holde landet i gang under koronasituasjonen møter stadig flere stengte toaletter langs veiene. Yrkestrafikkforbundet (YTF) ber Statens vegvesen om å innføre tiltak.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Leder for YTF logistikk Jan Arne Laberget sier sjåførene er fortvilet.

- Det er i utgangspunktet alt for få døgnhvileplasser, toaletter og andre fasiliteter langs vegene for yrkessjåfører. I forbindelse med koronasituasjonen har det gått fra vondt til verre, uttaler Laberget.

Les også: En hyllest til sjåføren og terminalarbeideren

Mange steder langs norske veier har toaletter blitt stengt i tillegg til at mange allerede var vinterstengt. Mange spisesteder er blitt stengt på grunn av smittevernsituasjonen, dermed er også disse fasilitetene stengt for sjåførene.

- I kombinasjon med lemping på kjøre- og hviletider, har dette ført til at svært mange sjåfører ikke får mulighet til å gå på toalettet. De steder der det er åpent, er det større pågang og dermed ofte svært dårlig hygiene. Med tanke på smitte er det derfor viktig at renholdet trappes kraftig opp, poengterer Laberget.

- Vi må ta vare på sjåførene

Leder i YTF logistikk, Jan Arne Laberget, ber om respekt for at sjåførene har krav på hygieniske og verdige forhold langs veiene i Norge.

Yrkestrafikkforbundet ber om at det settes i verk følgende tiltak:

  • Stengte toaletter langs norske veier åpnes.
  • Rengjøring og vedlikehold av toaletter, døgnhvileplasser og andre steder der yrkessjåfører kan stoppe langs veien, trappes kraftig opp.

- Vi må sørge for å ta vare på sjåførene nå i denne krevende tiden. De jobber utvidede vakter for å levere nødvendige varer til befolkningen. Da må de også ha krav på hygieniske og verdige forhold, avslutter Laberget.

Lokale helsemyndigheter

- Alle rasteplasser og døgnhvileplasser langs riksveinettet i landet skal som utgangspunkt være tilgjengelige. Toalett med innlagt vann er åpne på de rasteplasser der slike finnes, med forsterket renhold i tråd med anbefalinger/føringer fra sentrale helsemyndigheter, sier Jørn Steinar Simonsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Drift og vedlikehold.

Han opplyser videre at toaletter uten innlagt vann, er på grunn av smittefare stengt, noe som er kommunisert med bransjeaktører innen transportnæringen, og at disse har forståelse for løsningen.

- Enkelte døgnhvileplasser, som eies og driftes av private kontraktspartnere, valgte sist uke å stenge toalettene etter krav fra lokale helsemyndigheter. Etter avklaring gitt av sentrale helsemyndigheter om krav til beskyttelse ved renhold av toalettene samt krav til forsterket renhold, og etter dialog med Statens vegvesen ble de toalettene som var stengt åpnet igjen med forsterket renhold i tråd med krav fra helsemyndighetene, sier Simonsen.

Nattestengte toaletter åpnet igjen

Flere av døgnhvileplassene, inkludert toalettanleggene, eies og drives av næringsaktører sammen med annen virksomhet, som for eksempel bensinstasjoner og/eller veikroer. I kontraktene Statens vegvesen har med disse, stilles det krav om at både oppstillingsplasser for tunge kjøretøy og toalettanleggene skal være tilgjengelig hele døgnet alle dager i uken.

- Med en betydelig reduksjon i trafikk på veiene som den pågående pandemien har ført til, har flere av disse næringsaktørene opplevd en sterk reduksjon i antall kunder, noe som igjen har ført til permittering av ansatte med påfølgende redusert bemanning. Konsekvensene av dette har da også ført til at enkelte nattåpne virksomheter har måttet redusere sine åpningstider og stenge om natten. Dette har i et par tilfeller, der hvor toalettanleggene er integrert i virksomhetens øvrige bygningsmasse, ført til utilgjengelige toaletter fra klokken 23 til klokken 6, sier Simonsen, og fortsetter:

- Statens vegvesen har de siste dagene vært i dialog med de gjeldende virksomhetene for å tydeliggjøre deres kontraktfestede forpliktelser om at både parkeringsarealet og toalettanlegg skal være tilgjengelige 24/7. Per nå skal de døgnhvileplassene dette gjaldt nå også ha tilgjengelige toalettanlegg om natten. Tilgjengelighet og renhold av rasteplasser, døgnhvileplasser og toalettanlegg langs riksveinettet vil ha sterk fokus i Statens vegvesen i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS