Murcia Mærsk er blant de største containerskipene i verden, og ligger her til kai i Göteborg. Men hun kan ikke gå inn til Skandinavias største containerhavn fullastet.

Graver for å få fullastede skip til Göteborg

Göteborgs havn er den eneste havnen i Sverige som kan ta imot verdens største skip. Men foreløpig kan de ikke anløpe Sverige fullastet. Derfor må farleden utdypes og kaiene forsterkes – noe som vil gagne også norske vareeiere.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Skandiaporten er et samarbeidsprosjekt mellom Göteborgs Hamn AB, det svenske Sjöfartsverket og det svenske Trafikverket.

Fakta om Skandiaporten-prosjektet

  • Planlagt utdyping – fra 13,5 til 17,5 meter.
  • Dimensjonerende skip – lengde 430 meter, bredde 65 meter og maks dypgående 17,5 meter.
  • Kostnad – 2,5 milliarder svenske kroner.
  • Mudringsbehov – cirka 13 millioner kubikkmeter.
  • Byggeprosess – hvis tidsplanen holder, vil byggingen starte i slutten av 2022 og være ferdig tidligst i 2026.

Den såkalte Mark- och miljödomstolen ga nylig tillatelse til utdyping og utvidelse av farleden inn til Göteborgs havn. Inkludert i tillatelsen er også kaiforsterkning og plassering av mudrede rene masser på tiltenkt plassering til sjøs. Dispensasjonssøknaden for plassering av forurensede masser i sjøen, ble imidlertid avslått. Disse massene må disponeres på annen måte. Vedtaket gjør at prosjekt Skandiaportens arbeid med å gjennomføre kaiforsterkninger kan starte i henhold til tidsplan.

Avventer

- Vi er klar over at dommen kan ankes. Dette er et steg i prosessen, som vi må avvente. Men dersom dommen ikke ankes, er vår foreløpige vurdering at vi nå har mulighet til å starte arbeidet med kaiforsterkningene, selv om det foreløpig ikke er klart hvordan de forurensede mudringsmassene endelig skal disponeres, sier Jan Andersson, prosjektleder. for Skandiaporten ved Göteborgs Hamn AB.

Kun halv last

Prosjekt Skandiaporten skal gjennomføres i flere etapper. Målet er at dagens oversjøiske containerskip som anløper, skal kunne gå inn og ut farleden med mer enn halv containerkapasitet. , Målet er at de største oversjøiske containerskip kan anløpe eller seile ut fullastet, og dermed utnytte all tilgjengelig lastekapasitet ved hvert anløp.

Hvis tidsplanen holder, kan Skandiahamnen i 2026 ønske fullastede havgående skip velkommen til Göteborg havn.

Dekker Skandinavia

Direkte frakt uten omlasting over verdenshavene til og fra Gøteborg havn, er en viktig forutsetning for svenske selskapers evne til å nå globale markeder på en klima- og kostnadseffektiv måte, påpeker Göteborgs Hamn. For enkelte vareeiere i Norge er Göteborg en viktig oversjøisk havn.

Ettersom de største skipene har blitt større og krever større dypgående, kreves det naturlig nok også større farledsdybde i havnen. I dag kan de største skipene kun ankomme Göteborgs havn halvlastet, mens utviklingen mot stadig større skip fortsetter. Skandiaporten-prosjektet gjør det mulig for Göteborg havn å fortsatt være den viktige porten til og fra det svenske og skandinaviske markedet som havnen er i dag – og dermed sikre en effektiv forsyningsfunksjon for svensk utenrikshandel og bidra til å styrke den internasjonale konkurranseevnen. av svensk næringsliv, påpeker Göteborgs Hamn AB

Powered by Labrador CMS