Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Bildet viser containere, som blir lastet ombord på Maersks «JSP Sleipner». Containerskipet har en kapasiet på 916 TEUs. Foto Øyvind Sætre/Karmsund Havn.
Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Bildet viser containere, som blir lastet ombord på Maersks «JSP Sleipner». Containerskipet har en kapasiet på 916 TEUs. Foto Øyvind Sætre/Karmsund Havn.

Shortsea-boom på Husøy

Karmsund Havn hadde i fjor en svært pen økning i segmentet shortsea-containere over sine kaier på Haugesund Cargo Terminals, Husøy (HCT). Havnedirektør Tore Gautesen tror noe av økningen skyldes at vareeiere er lei useriøse veitransporter.

Publisert

Shortsea-trafikken ved Karmsund Havn økte Fra 1660 TEUs i 2018 til 3100 i 2019, hvilket er en økning på hele 87 prosent. Totalvolumene for containere, både shortsea og oversjøisk, ble rett i underkant av 34.000 TEU.

Havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn mener at volumøkningen kommer av flere forhold. Hovedgrunnen skyldes et sterkt forbedret linjetilbud i havnen over de senere årene, samt alle problemer useriøse veitransportører forårsaker for vareeierne. Stadig flere vareeiere kontakter havnen for å drøfte løsninger knyttet til sjøtransport i stedet for langtransport på vei.

Trikset og fikset

Havnedirektør i Karmsund Havn, Tore Gautesen, gleder seg over stor vekst i containertrafikken over havnen.
Havnedirektør i Karmsund Havn, Tore Gautesen, gleder seg over stor vekst i containertrafikken over havnen.

De siste månedene har det flere ganger ukentlig vært avisartikler, som forteller om problemer. Det har forekommet at vel etablerte transportselskaper bryter kontraktene med små utenlandske selskap.

Den største skandalen som har blitt opprullet, dreier seg om Vlantana Norge. I juni 2018 ble datterselskapet til Vlantana UAB i Litauen, anmeldt av Statens vegvesen for ulovlig trekkvogntriksing. Nærmere gransking viste også triksing med arbeidslister, hviletider og flere andre lovbrudd.

Vareeierne vil ikke lures lenger

- Det er helt tydelig at nå har vareeierne fått nok, påpeker Gautesen.

Han forteller at når et vogntog med tidsmessig kritiske produkter, som må være fremme raskt grunnet eksempelvis holdbarhet eller kampanjer, er det en håpløs situasjon for vareeierne å ikke få godset i tide grunnet kontroller, problemer ved grensen eller dårlig teknisk standard. Vareeiere og seriøse norske transportselskaper, vil ikke lenger ha noe å gjøre med useriøse, og som regel utenlandske, aktører. Staten har i årets budsjett økt bevilgningene med 20 millioner kroner til kontroll av vogntog og sjåfører – og slikt gagner sjøtransporten.

Vareeierne ser fordelene ved effektiv og pålitelig nærskipsfart – og endrer sin logistikk.

- At den illegale transporten blir luket ut, er veldig bra for sjøtransporten. Dét gir konkurranse på like vilkår og gir økte volumer, slår havnedirektør Gautesen fast.

Et betydelig logistikk-knutepunkt

Haugesund Cargo Terminals, Husøy har utviklet seg til å bli et betydelig logistikk-knutepunkt i Nordsjøbassenget. Terminalen som står foran en massiv utvidelse fremover, hvor en skal ta i mot over seks millioner tonn med stein for å fylle ut i sjø, samt at et større næringsområde er under utbygging i umiddelbar nærhet av havnen, får Moderne Transport opplyst av havnen. 

En rekke container-, RoRo- og stykkgodsrederier anløper Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Enkelte uker har havnen over 20 anløp fra linjeskip.

North Sea Container Line, NCL, er hjemmehørende i Haugesund og er en betydelig aktør innen containertransport sjøveien mellom Europa og Vestlandet og videre nordover. I tillegg opererer rederiet en flåte av egne containere som benyttes i shortsea-markedet, og tilbyr komplette dør-dør løsninger. NCL tilbyr faste seilinger til og fra Vest-, Midt- og Nord-Norge til Hamburg, Bremerhaven og Rotterdam. NCL har foretatt en omfattende flåtefornyelse og har nettopp satt inn «NCL Svelgen» i sitt linjesystem.

For et par år siden foretok rederiet Sea-Cargo en storsatsning på HCT, ved å underskrive en langtidsavtale med Karmsund Havn om bygging og leie av tre store lagerhaller, samt oppkjøp av Husøyvegen 250, en av Vestlandets største sjøtransportterminaler på over 25.000 kvadratmeter. SeaCargo AS operer i hovedsak til og fra kontinentet og UK, til Rotterdam, Immingham, Aberdeen, Esbjerg, Vest- og Midt-Norge.

Samskip er et av Europas største selskaper innen intermodale transportløsninger og har egne skip som går i fast, ukentlig, linjefart mellom Rotterdam/Hamburg, Baltikum, Sverige, Danmark og Vest-Norge. Selskapet tilbyr “dør – dør” løsninger for hele Europa, og rederiet anløper HCT fast på sine ruter. Nor Lines, som nå er et 100 prosent Samskip eid selskap, tilbyr et bredt linjetilbud fra havnen, med sine
multipurpose-skip. Nor Lines har verdens mest miljøvennlige godsskip som går på LNG og har et tilbud til kontinentet og langs Norske-kysten.

Verdens største containerrederi, Maersk, kom med en god nyhet for vareeiere i høst. Da besluttet rederiet å inkludere Haugesund Cargo Terminals på Husøy i sitt internasjonale rutenettverk med direkte anløp med sin containerlinje til Vest-Norge.
Dette har naturligvis også bidratt til den totale volumøkningen. Skipet «JSP Sleipner», som seiler mellom Bremerhaven og Vest-Norge, betjener Haugesund. Skipet har en containerkapasitet på 916 TEU, og betydelig kapasitet på fryseplugger. Skipet er et av de største containerskipene som seiler til Norge i dag.

- Attraktivt

- Samlet har vi på HCT et fantastisk logistikktilbud. Forbindelsen fra Karmsund havn til UK, Polen, Baltikum, Rotterdam, Hamburg og Bremerhaven, samt langs hele Norskekysten, har vist seg å være attraktivt for vareeierne. Disse havnene muliggjør effektiv dør-dør distribusjon til hele Europa, samt oversjøisk transport til andre verdensdeler. Sjøtransportproduktene som tilbys, er kostnadseffektive,
regulære og presise – og ikke minst de mest miljøvennlige, sier Tore Gautesen.

Satser friskt – og vinner kunder

- Karmsund Havn har de siste årene bygd nye RoRo-kaier og utvidet eksisterende containerkaier, endog bygd en ny containerterminal. Hvordan blir dette tatt i mot av markedet?

- Utvidelsen av HCT har blitt kjempegodt mottatt! Vi kommer til å utvide videre så raskt som mulig. Vi har sendt av gårde søknad om utfylling i sjø og regner med oppstart før sommeren. Målet er å få doble kapasiteten på containerkaier og bakareal i løpet av 2020. Ser vi noen få år frem i tid vil terminalen bli utvidet til å bli totalt på over 400 dekar, hvor det i tillegg er en rekke store, private terminaler på HCT, avslutter en entusiastisk havnedirektør på nærskipsfartens vegne. 

Powered by Labrador CMS