Over halvparten av containerne kommer med jernbanen til Göteborg havn

Containervolumet øker i Göteborg havn for andre året på rad. Göteborg Hamn AB mener det er en tydelig trend at containervolum fra hele Sverige, i større grad konsentreres til havnen, Dette gjøres via jernbanen.

Publisert

Totalt ble 456.000 TEUs fraktet gjennom havnen med jernbane – hvilket er det største volumet i havnens 400 år lange historie. Å satse på jernbanen til å frakte gods til og fra den svenske storhavnen og til godsknutepunkt rundt om i Sverige, har vært en satsing i et par tiår.

Logistikk2020:
Grønn, effektiv og lønnsom

Har du husket å melde deg på til årets mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 15. april
Hvor: Clarion Hotel The Hub, Oslo
Blant foredragsholderne:
Torbjørn Johannson, Asko
Silvija Seres, teknolog og matematiker
Marit Vårdal, Maersk
Karoline Bjørklund, NHO Logistikk og Transport
Erik Røhne, CargoNet
Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Group.

Program, foredragsholdere og debatt oppdateres fortløpende på www.logistikk2020.no

Havn for hele Sverige

– Voksende jernbanevolum er positive på mange forskjellige nivåer. Det understreker at Göteborg er hele Sveriges varesentrum fra nord til sør på en tydelig måte. Det er også en bekreftelse på at investeringene våre i havnens jernbaneinfrastruktur og omlastingsmuligheter, er akkurat den rette veien å gå, sier Elvir Dzanic, administrerende direktør i Göteborg Hamn AB.

Containere som kom til eller gikk fra havnen på jernbane, økte med 14 prosent – fra 398.000 TEUs i 2018 til 456.000 TEUs i 2019.

Göteborg i teten

Mer enn halvparten av containerne som enten går fra eller kommer til havnen på skip, tar toget inn eller ut av havnen på landsiden. Dette er nivåer som ingen annen internasjonal storhavn når, hevder Göteborg Hamn.

– Vi er stolte av jernbaneutviklingen, som også er miljøvennlig. Vi har vedtatt et nytt miljømål, der vi har forpliktet oss til å redusere hele havnens karbondioksidutslipp med 70 prosent i hele Göteborg-området innen 2030. Fortsatt overføring fra lastebil til jernbane er en viktig nøkkel for å nå dit, påpeker Elvir Dzanic.

Flere containere

Totalt økte containervolumene over kaia med tre prosent i havnen. Dette er andre året på rad at containervolumene øker. I 2018 stammet økningen hovedsakelig fra havnens nærområde, mens 2019 var preget av økte mengder gods fra godsterminaler i hele Sverige.

Gjennom kvartal tre økte havnen i Göteborg sin markedsandel med en prosent i det svenske containermarkedet. Tallet for hele året er ikke fastslått siden det totale volumet for alle svenske havner ennå ikke er tilgjengelig.

772.000 TEUs gikk over Göteborg Hamns kaier i fjor, mot 753.000 TEUs i 2018. 

Intra-europeisk Roro noe ned

– Den usikre europeiske økonomiske situasjonen i Europa, gjenspeiler seg i havnens intra-europeiske RoRo-volum, som falt med seks prosent sammenliknet med 2018. Dette har vært etter historisk høye volumer de siste årene, da den europeiske økonomien var sterkere, forklarer Göteborg Hamn AB. 

Håndteringen av nye biler i Göteborg havn gikk ned med 5 prosent, til 276.000 biler. Volumfallet skyldes nesten utelukkende importbiler. Imidlertid økte de totale volumene i løpet av andre halvår, hovedsakelig drevet av mer eksporterte biler for Volvo Cars.

Kilde: Göteborg Hamn AB

Powered by Labrador CMS