North Sea Container Line
North Sea Container Line

NCL med shortsea-rute til Rotterdam

Samarbeid med andre containerrederier for å utforske synergier kan tilby markedet en mer effektiv og pålitelig transport av containere til og fra Norge.

Publisert

North Sea Container Line utvider sitt shortsea-tilbud og legger til RST (Rotterdam Shortsea Terminal) i sitt eksisterende nettverk, og tilbyr markedet en rask og effektiv port til Europa.

Den nye tjenesten vil anløpe RST hver søndag fra og med 2. juli og skaper en dør-til-dør-forbindelse mellom Rotterdam og havnene i Vest-, Midt- og Nord-Norge. For å starte sin tjeneste til Nord-Norge anløper NCL RST. Men i løpet av sommerseilingene vil NCLs sørlige Norge-tjeneste legge til RST i sin rute, slik at hele den norske kysten enkelt kan dra nytte Europas største shortsea-terminal.

– Vi er glade for å ha NCL tilbake i porteføljen vår. De utgjør en flott tillegg til vårt totale nettverk både når det gjelder anløpshavner og frekvens. Vi ser mange nye muligheter for å laste mer gods om bord og via RST-systemet. NCLs shortsea-strategi, som er både bærekraftig og fremtidsrettet, passer perfekt med RSTs målsettinger, sier Jeroen Zwijnenburg, Chief Commercial Officer (CCO), Rotterdam Short Sea Terminals, i en pressemelding.

Samarbeid med andre containerrederier for å utforske synergier kan tilby markedet en mer effektiv og pålitelig transport av containere til og fra Norge. Ved å anløpe RST-terminalen kobler NCL seg opp med opptil flere daglige togforbindelser på tvers av Europa, noe som reduserer antall lastebiler på veiene.

Europeisk logistikk trenger flere aktører som fokuserer på intermodale løsninger for å redusere presset på veinettet. NCLs nullutslipp-strategi, Sea Change, som reduserer kundenes klimautslipp med 50 % innen 2025, er en sentral del av denne tankegangen. Vi bygger for øyeblikket to nye metanol-skip som vil være fullt operative ved utgangen av 2024, sier Martin Torkelsen.

Å legge til RST i nettverket vårt er en del av vår langsiktige strategi for vårt shortsea-produkt. Vi er en del av en "Sea Change" og møter økende etterspørsel etter sømløse, bærekraftige og intermodale løsninger. RST-nettverket og tilknyttede leverandører åpner nye muligheter for vårt norske marked, og muligheten til å flytte enda mer last fra vei til sjø, sier Martin Torkelsen, kommersiell leder i North Sea Container Line.

Vi må gjøre skips-, havneoperasjoner og landtransport mer effektive og samarbeide så effektivt som mulig. Regelmessige anløp ved RST er en del av NCLs strategi for å støtte våre kunders bærekraftsmål frem til 2030, avslutter Torkelsen.

Powered by Labrador CMS