Tar roret i Color Line Cargo

Terje Røli tar over ledelsen i det selskapet som leverer mest sjøtransport av gods til og fra Norge.

Publisert

Selskapet har daglige anløp til Kristiansand, Larvik, Sandefjord og Oslo. Godsvolumet tilsvarer 23% av det totale volumet over Svinesund med lastebil hver dag.

​​Terje Røli​ kommer fra stilling som Direktør for Revenue Management og Inntektsoptimalisering og har arbeidet over syv i Color Line.

God inntjening står i fokus hos den nye cargo-lederen.

- Vi skal videreforedle Hirtshals-Larvik, en viktig strekning for importen til Norge, sier Røli til Shortsea Shipping.

Stor vogntog-trussel

- Hele bransjen lider av svake resultater med sterk konkurranse fra utenlandske vogntogselskaper. Disse vinner markedsandel inn til Norge, og som har store fordeler av kabotasjekjøring innenlands, sier Røli og fortsetter:

- Vår kapasitet er fullt utnyttet og vi jobber derfor for en sunnere rate-strategi hvor målet er å styrke topplinjen for videre ekspansjon av vårt tilbud, sier Røli som ønsker sterkere transportsamarbeid aktørene i mellom for å sikre gode logistikkløsninger for import og eksportindustrien.

Miljøfokus​​

Color Line har et sterkt miljøfokus. De var først med landstrøm, allerede i 2011, og bruker nå landstrøm i alle skandinaviske havner. I Oslo alene utgjør landstrøm et redusert utslipp av NOX tilsvarende 5000 biler. De bygger også verdens største hybrid-skip, som skal settes inn i ruten mellom Sandefjord og Strømstad.

- Som en kuriositet vil spillvarmen brukes til å dyrke grønnsaker på øverste dekk, sier Røli.

Color Line Cargo tilbyr skipning på følgende strekninger: Hirtshals-Kristiansand (2x/dag), Hirtshals-Larvik (2x/dag), Strømstad-Sandefjord (4x/dag), Kiel-Oslo (1x/dag).