forteller miljø- og revisjonssjef i PostNord, May-Kristin Willoch er stolt av de nye klimamålene til PostNord.
forteller miljø- og revisjonssjef i PostNord, May-Kristin Willoch er stolt av de nye klimamålene til PostNord.

PostNord skal kutte 60 prosent

Innen 2030 skal PostNord kutte sine CO₂-utslipp med 60 prosent.

Publisert

PostNord Norges miljøstrategi for de neste elleve årene er spikret forteller miljø- og revisjonssjef i PostNord, May-Kristin Willoch. Hun er stolt av at lista er lagt så høyt.

– Kjennetegnene ved strategien er svært ambisiøse, men helt nødvendig – vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, sier May-Kristin i en pressemelding.

– De nye ambisiøse målene skal resultere i at vi reduserer vårt CO₂-utslipp med 20 prosent i 2020, 40 prosent i 2025 og 60 prosent i 2030, sammenlignet med 2009. 

– Dette blir en tøff jobb, men det er helt nødvendig. Jeg er stolt av at vi har lagt lista høy. Dette er en større reduksjon i CO₂ utslipp fram mot 2030 enn Norges mål på kutt i klimagassutslipp i samme periode, sier hun. 

Batteri og biogass

Mesteparten av PostNords CO₂-utslipp kommer naturlig nok fra veitransport.

– Det er bilene vi må gjøre noe med. Miljøstrategien handler om å bytte ut eksisterende biler med nullutslippsbiler. Slik teknologien er nå, er det snakk om batterielektriske varebiler som skal distribuere i byer og lastebiler som går på biogass.

 — Andre tiltak som må til er å øke fyllingsgraden og øke baneandel til 70 prosent, sier Willoch.

 Samtidig skal det jobbes med interne tiltak som bidrar til redusert klimagassutslipp, og som gjør vi PostNord kan spare penger. Dette går på avfallshåndtering og energieffektivisering.

Utålmodige Norge

 I tillegg til en norsk strategi må også PostNord Norge forholde seg til miljøstrategien på konsernnivå.

 — Vi har allerede en konsernstrategi, men vi i Norge er utålmodige – hvor vi ønsker å være i forkant og sette oss selv i førersetet. I tillegg fortjener vår administrerende direktør Robin Olsen skryt for den pådriveren han er på dette grønne skiftet, sier Willoch.

Og når det gjelder nullutslippsdistribusjon er dette allerede i gang i de største norske byene for kunden Wittusen og Jensen.

 – Planen er at denne løsningen skal utvides ved at det fases inn nye kunder. Allerede neste år skal vi ha minst 40 nullutslippsbiler, så det gjelder det å fase inn mange flere fram mot 2030, avslutter May-Kristin.