Grenseløst på skinner

CargoNet vant hederspris for grenseoverskridende samarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Direktør salg og marked Knut Brunstad i CargoNet mottok prisen under festmiddagen på konferansen East West Arena i Narvik tirsdag.

EWA Award er en hederspris som tildeles foretak/organisasjoner som har utviklet et godt og grenseløst samarbeid mellom Norge og Sverige.

Anerkjennelse

- Utmerkelsen er viktig for oss, og viser at utviklingen av våre tilbud blir lagt merke til og satt pris på, forteller Brunstad til Mtlogistikk.no.

Han understreker også at hedersprisen er et resultat av tett samarbeid med PostNord og Posten/Bring.

- I tillegg har støtten fra både Jernbaneverket og Trafikverket vært av avgjørende betydning, sier Brunstad.

Nytt logistikksentrum

CargoNet deler prisen med Kiruna Cargo. Juryen fremhever at det her er snakk om to foretak som har sett og realisert nye grenseløse forretningsmuligheter, for derved å skape bedre nasjonal tilgjengelighet via Nordkalottens nye logistikksentrum.

CargoNet frakter omlastet gods i Kiruna til og fra Troms og Finnmark. Det viser seg å være et betydelig marked for en godsstrøm via Kiruna.

Ordningen baseres på de ordinære ARE-togene som koples på og av i den svenske nabokommunen.

Kiruna Cargo startet virksomheten i juli 2013 og er tilknyttet den nye godsterminalen i Kiruna. Terminal- og logistikkselskapet håndterer gods som lastes, losses eller lagres i Kiruna, der jernbanen er det fremste transportmidlet.

CargoNet transporterer gods på skinner for næringslivet. Kundene er transportører, speditører, rederier og logistikkselskaper. CargoNets intermodale godstransporter avlastet i 2013 norske veier for ca. 550 vogntog daglig.

East West Arena

East West Arena (EWA) er et samarbeid mellom Futurum i Narvik, Progressum i Kiruna og Expandum i Gällivare. EWA er en grenseløs møteplass for næringslivsaktører i aksen mellom Luleå og Lofoten, hvor E10 og jernbanen knytter regionen sammen.

I år ble konferansen arrangert for tredje gang med 171 deltakere. I 2015 holdes EWA i Kiruna/Gällivare.