Nytt godstog Göteborg – Oslo

CargoNet utvider tilbudet med nytt godstog mellom Göteborg og Oslo fra 3. februar.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er et godt alternativ til de alt for mange trailerne på denne strekningen, sier adm. direktør Are Kjensli i CargoNet.

Samarbeid

Det nye godstoget, som driftes av Green Cargo, skal korrespondere med øvrige tilbud i Göteborg og på Alnabru. Toget skal frakte containere og semitrailere fire dager i uken.

Knutepunkt

- Göteborg blir et stadig viktigere transportknutepunkt, og jeg er glad for at vi sammen med Green Cargo kan tilby et samlet nettverk. Göteborg-Oslo er en strekning med tøff konkurranse fra veitransporten, samtidig som mange kunder ønsker å ha et tilbud på jernbane mellom Norge og Sverige. Vi er meget glade for igjen å kunne tilby transporter på denne strekningen, med en link til vårt innenlandske nettverk. Spesielt er det viktig å ha gode løsninger på bane når innføringen av Svoveldirektivet fra 2015 vil legge begrensninger på transporter med eldre skip og deres høye utslipp av svovel i Nordsjøen, Skagerrak og Østersjøen. Vi jobber for å utvikle det intermodale tilbudet på bane videre, sier Are Kjensli.