Blir 2019 året hvor containertransporten på skinner parkeres for godt?

2019: skinne-containerens skjebneår

- Det kan være slutt for containertransport på bane i Norge i løpet av 2019, om det ikke kommer på plass støtteordninger.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med NSB-sjef Geir Isaksen i spissen blir samferdselsministeren nå advart mot totalkollaps for godstransport på jernbane.

Det er i et brev til Jon Georg Dale at NSB-sjefen, LO, Posten, Spekter og en rekke jernbaneforeninger kommer med denne advarselen.

Ifølge avsenderne vil en kollaps i godstransporten på jernbane gi 1000 flere lastebiler daglig på norske veier – sammenliknet med 2018, skriver Aftenposten.

De samme avsenderne mener det kan være slutt for containertransport på bane i 2019, hvis det ikke straks kommer støtteordninger. Selskapene bak godstogene har ikke tjent penger på ti år, men tapt 800 millioner kroner, står det blant annet i brevet.

Ingen fremtid

– Godstogselskapene forteller oss at de ikke ser en fremtid for sin virksomhet i Norge hvis ikke støtteordningen kommer nå, sier sjef i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, som mener det trengs støtteordninger som bidrar med 150 millioner kroner til godstransport på jernbane.

Dagens regjering har ambisjoner om at 30 prosent av gods som fraktes over 300 kilometer, skal overføres fra vei til sjø og bane innen 2029.

– Vi er fullt klar over bekymringen for skinnegående containertransport, sier statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet til avisen, og legger til at det vurderes fra regjeringens side å innføre en midlertidig støtteordning frem til de store godstiltakene i Nasjonal transportplan kommer i gang på 2020-tallet.

Ifølge Werp er det satt av 430 millioner kroner på statsbudsjettet for 2019 som skal styrke konkurransekraften til godstransport på jernbanen.

Krever fortgang

Før jul skrev Mtlogistikk at på tampen av 2018 er vi vitne til at lange og tunge varetransporter i Norge blir ført over fra elektrisitet til fossil energi, og at flere organisasjoner krever fortgang i arbeidet med å gi støtte til gods på bane.

- Det har lenge vært et tverrpolitisk mål å føre gods over fra veg til bane og sjø. Likevel skjer det motsatte. Riksrevisoren har retta skarp kritikk mot politikerne for manglende oppfølging av godsmålet. F.eks. Har det lenge vært snakk om fornyelser og investeringer på Alnabru godsterminal i Oslo, men lite er gjort, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Både CargoNet og Green Cargo måtte i fjor høst kutte i sine godstogtilbud, noe som fører til en godsoverføring motsatt vei av alle politiske mål. CargoNet har fjernet 25 prosent av sine avganger, mens Green Cargo har gitt opp Raumabanen.

Det medfører til sammen nesten 40.000 ekstra tungbilturer på norske veier årlig.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har tidligere sagt til Moderne Transport at det ikke vil bli aktuelt med noen kompensasjon for baneavgiften. Men departementet jobber med en mulig støtteordning til godsoverføring til bane, etter mønster fra den som allerede finnes rettet mot sjøgående transport.

Powered by Labrador CMS