Gode godstall for Larvik havn. Foto: Larvik Havn KF.

Vekst for Norges nest største containerhavn

– Trafikken i tredje kvartal er preget av fortsatt solid vekst i Larvik havn, og det går mot nye rekordtall for containertrafikken i 2019, forteller markedssjef Beate Palmgren til Moderne Transport.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Palmgren opplyser at container- og fergetrafikk gjør Larvik havn til en av de største godshavnene i Norge. I overkant av 400 arbeidsplasser er i dag direkte tilknyttet virksomheten. 

-Den positive utviklingen i containertrafikken over Larvik havn er svært gledelig. Vi har gjennom å ha drevet lønnsomt i en årrekke, hatt mulighet å investere i moderne fasiliteter for å bli det naturlige knutepunktet mellom sjø- og landtransport, sier hun. 

Nytt rekordår?

Så langt i år, er det håndtert over seks prosent flere containerenheter, TEUs, sammenlignet med tilsvarende periode i toppåret 2018.

– Med 63.100 TEUs pr. tredje kvartal i år, går det mot et nytt rekordår for containeraktivitetene på Revet i Larvik. Trafikken vil trolig passere fjorårets nivå med god margin innen året er omme, opplyser Beate Palmgren.

Larvikitt

Containerterminalen i Larvik havn har 16 prosent markedsandel av containertrafikken i Oslofjorden, og håndterer årlig opp mot 80.000 containere. Dette gjør havnen til Norges nest største containerhavn.

En stor eksportartikkel ut over Larvik er steinen Larvikitt.

– Eksporten av Larvikitt til store markeder i Østen, og på vårt eget kontinent, gjør havnen til et bankende hjerte for hele Larvikitt-industrien. Larvik Havn trygger en rekke lokale arbeidsplasser og bidrar til å gjøre steinindustrien konkurransedyktig internasjonalt, sier markedssjefen.

Godsvolum

Ved utgangen av tredje kvartal er det lastet og losset i overkant av 1,4 millioner tonn gods over Larvik havn. Dette er en nedgang på 23 prosent fra 2018. Dette henger sammen med utviklingen i den prosjektavhengige bulktrafikken, som påvirker godsvolumene i stor grad, forklarer Palmgren.

Totale driftsinntekter utgjør 50 millioner kroner ved utgangen av september. Dette er en svak nedgang mot fjoråret og henger sammen med den samlede trafikkutviklingen over havnen.

Viktige ringvirkninger

– Havnen er viktig for videre utvikling av næringslivet i form av nye jobber og nye bedrifter, og for kommunen i form av økte skatteinntekter. Samlet skatteeffekt fra aktiviteter i Larvik havn, utgjør anslagsvis ni prosent av den totale skatteinntekten i Larvik kommune. Havnen har en estimert sysselsettingseffekt på om lag 1.000 årsverk i distriktet, påpeker markedssjefen. Hun fortsetter:

 – I overkant av 400 arbeidsplasser er i dag direkte knyttet til virksomheten. Arbeidsplassene og ringvirkningene havnen skaper for regionen – ved å bidra til en positiv utvikling av lokalt næringsliv – er Larvik Havns viktigste rolle, nå og i framtiden.

Markedssjef Beate Palmgren, Larvik Havn KF. Foto: Morten Rakke.

– Selvfinansiert

 Beate Palmbren påpeker et viktig forhold, som få tenker over:

– Larvik Havn er selvfinansiert uten offentlige bidrag økonomisk, og må til enhver tid sikre en akseptabel lønnsomhet og en bærekraftig økonomi. En sunn og bærekraftig økonomisk utvikling gjør oss i stand til å møte fremtidige krav og forventninger fra havnens brukere og regionens næringsliv, slår Beate Palmgren fast.

Ferge

Rundt 683.000 passasjerer reiste med Color Lines ferger mellom Larvik og Hirtshals i løpet av årets ni første måneder, noe som er to prosent flere enn i fjor.

Powered by Labrador CMS