Hans Frode Kielland Asmyhr er Norges sjømatråds fiskeriutsending i Storbritannia og er bekymret for effektene av en mulig hard brexit for norsk sjømateksport.
Hans Frode Kielland Asmyhr er Norges sjømatråds fiskeriutsending i Storbritannia og er bekymret for effektene av en mulig hard brexit for norsk sjømateksport.

Frykter Boris-effekten

Boris Johnson er blitt statsminister i Storbritannia, den norske sjømatnæringen frykter hvordan en hard brexit vil ramme dem. - Vi er godt forberedt, forsikrer fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Publisert

Johnson har vært en forkjemper for brexit siden avstemningen i 2016, og sannsynligheten for en hard brexit den 31. oktober er svært stor.

- En hard brexit er det verst tenkelige alternativet for norsk sjømateksport til Storbritannia, sier Hans Frode Kielland Asmyhr som er Norges sjømatråds fiskeriutsending i Storbritannia.

- I april i år fikk vi på plass en avtale om handel med varer i tilfelle "hard brexit", det vil si at Storbritannia forlater EU uten en avtale. Avtalen Norge inngikk i vår sikrer at vilkårene for sjømathandelen til Storbritannia fortsetter som i dag, inntil en permanent avtale er på plass. Vi er godt forberedt, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik prøver å berolige.
Fiskeriminister Harald T. Nesvik prøver å berolige.

Asmyhr er imidlertid spesielt bekymret for den delen av den norske sjømateksporten som går til britene via videreforedlingsland som Polen, Danmark og Nederland.

- Siden Norge har en overgangsavtale med Storbritannia vil direkteeksporten av sjømat rammes i mindre grad, men jeg er svært bekymret for den indirekte eksporten som går via EU-landene, sier Asmyhr.

Storbritannia er Norges fjerde største eksportmarked for sjømat. I 2018 eksporterte vi rundt 200 000 tonn sjømat til en verdi av 6,2 milliarder kroner til britene. Av dette ble 60 000 tonn eksportert indirekte via et såkalt transittland som videreforedler produktene.

- Det er høyst usikkert hva som vil skje med handelen mellom EU og Storbritannia ved en hard brexit, og det skaper nervøsitet i sjømatbransjen at ingen vet noe om fremtiden, sier Asmyhr.

- Vi kan ikke påvirke avtalen mellom Storbritannia og EU, men det er klart at alle land har interesse av at det ikke skal oppstå kaos som følge av en hard brexit. Vi følger situasjonen nøye og fortsetter å arbeide for et godt og forutsigbart overgangsregime for norsk sjømat, sier fiskeriminister Nesvik. 

Powered by Labrador CMS