Godsterminalen på Brattøra ligger på «bæste tomta i by´n»

Går inn for Heggstadmoen

Jernbanedirektoratet ber Samferdselsdepartementet gå inn for Heggstadmoen som ny godsterminal for Midt-Norge.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jernbanedirektoratets svar til Samferdselsdepartementets første deloppdrag til Nasjonal transportplan 2022–2033 nylig, kan bidra til en slutt på usikkerheten rundt den midt-norske logistikkterminalen.

Bane Nor, som eier dagens godsterminal på Brattøra i Trondheim sentrum, vil også bygge ut på Heggstadmoen. Her har Trondheim allerede en avlastningsterminal hvor gods blir lastet fra jernbane til vogntog.

Jernbanedirektoratet støtter planen og mener det vil koste godt under to milliarder kroner. Som kjent vil den billigste måten å bygge ut Torgård på, bli over dobbelt så dyr.

Ifølge Bane Nor vil en videre utbygging av Heggstadmoen gi tilstrekkelig kapasitet (280.000 TEUs) til en vesentlig lavere kostnad enn de skisserte løsningene ved Torgård. Utbyggingen har en anslått investeringskostnad på 1780 mill. kroner.

Les også: Schenker-sjefen foreslår terminalbytte

Kan rette opp tabben

Mange mener at Samferdselsdepartementet gjorde en tabbe da de gikk inn for Torgård og deretter la bort saken.

Departementet kan rette opp feilen hvis de følger opp anbefalingen fra Jernbanedirektoratet om flytting til Heggstadmoen.

– Kapasiteten til nåværende terminal på Brattøra er sprengt og hemmer hele godstransporten. Uten Heggstadmoen kunne vi ikke ha fått mer gods fra veg til bane, sa konsernsjef Gorm Frimannslund da han åpnet Heggstadmoen Godsterminal i fjor.

Han poengterte videre at terminalen i utgangspunktet er ment som en avlastning fram til en ny større godsterminal på Torgård, like sør for Trondheim, vil stå klar.

Terminalen har en prislapp på 300 millioner – inkludert spor 3 ved Heimdal stasjon. Dette sporet gjør det mulig å kjøre inn tog direkte uten at vognene først må ned til byen. Sporet vil også bli brukt når Torgård-terminalen bygges. Kapasiteten i Trondheim øker fra 100.000 containere i året til 172.000.

Bæste tomta i by´n

Brattøra, som betraktes som den beste tomta i Trondheim sentrum, kan dermed frigjøres til andre by-formål når godsterminalen flyttes om noen år.

Området tilsvarer to, tre fotballbaner, og er fylt opp av jernbanespor, containere og trailere. Den gedigne tomta har ligget som en propp i byens utvikling i flere tiår. Nå er det håp om at noe endelig kan skje.

Brattøra er Norges tredje største kombiterminal i nærheten av havnen. Terminalen er tilknyttet Dovrebanen og Nordlandsbanen. E39 og E6 knytter terminalen også til havnen i Orkanger.

De fleste er enige om at området må brukes til noe annet enn i dag. Byen skal fortettes slik at det blir kort avstand mellom boliger og arbeidsplasser, og godsterminalen har i så måte perfekt beliggenhet.

 Heggestadmoen ligger syd for Trondheim sentrum, og jernbanesporene ligger rett ved Schenkers terminal: 

Powered by Labrador CMS