Industriområdet Øra, inklusive Borg havn, ved utløpet til Glomma i Fredrikstad. Arkivfoto: Borg Havn IKS.

Datterselskap skal fange CO₂

Borg Havn IKSs nye selskap – Borg CO₂ AS – har som formål å fange karbondioksid, lagre og gjenbruke den.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO₂. Ifølge Miljødirektoratet regnes CO₂ som den viktigste klimagassen. Den bidrar mest til de menneskeskapte klimaendringene, og utgjør over 80 prosent av klimagassutslippene i Norge. Norges utslipp av CO₂ kommer hovedsakelig fra forbrenning av oljeprodukter, gass og kull. De største kildene til CO₂-utslipp er transport, olje- og gassutvinning og industri.

Tar initiativ

– Hensikten er å utrede mulighet for CO₂-fangst fra kilder her på industriområdet Øra utenfor Fredrikstad. At CO₂ skal fanges og lagres, er det primære, men det kan være en marked for å bruke deler av fangsten i kommersiell virksomhet. CO₂ brukes til mangt i dag, typisk i matvareindustri, landbruket og mye annet, påpeker Roar Johansen, assisterende havnedirektør og leder for plan og utvikling i Borg Havn.

– Borg CO₂ AS er et selskap som skal jobbe med faglige utredninger, og kanskje også se på testpilot. Hva arbeidet fører til er et stykke fram. Og det at vi oppretter og eier selskapet, betyr ikke at vi skal utvikle og eier anlegg i framtiden om det blir aktuelt. Utover å legge til rette for skipstransport av flytende CO₂ til Kolsnes, om vi kommer så langt. Et eventuelt anlegg for CO₂-fangst er en så stor sak, at det krever løft på flere nivå, også staten, påpeker Johansen.

Havnedirektøren Tore Lundestad i Borg Havn IKS er også daglig leder for det nye selskapet, og det er opprettet et styre, får Moderne Transport vite.

-Det vil kunne settes på andre ressurser for å drive fram arbeidet, fortrinnsvis en deltidsengasjert prosjektleder, legges det til.

Viktig arbeid

– FNs klimamål på maksimum 1,5 grader Celsius i temperaturøkning på kloden, vil kreve fanging av CO₂. Også Norge må fange CO₂, dersom de skal nå sine klimamål om reduksjon i CO₂ frem mot 2030 og 2050. Industriområdet Øra utenfor Fredrikstad og Østfold har flere store bedrifter med betydelige utslipp av CO₂, og mulighetene for CO₂-fangst er gode, påpeker Tore Lundestad.

Vil bedre miljøet

Datterselskapet som er stiftet, skal:

  • Bidra til FNs bærekraftsmål, sirkulær økonomi og nasjonal klimapolitikk gjennom reduserte utslipp av CO₂.
  • Bidra til økt verdiskapning hos samarbeidspartnere og utviklingen av dagens forretningsmodeller mot fremtidens miljøkrav.
  • Utvikling av lokal og regional kompetanse og miljøarbeidsplasser.
  • Bidra til utvikling av ny teknologi, dekarbonisering, transportløsninger samt bruk og lagring av CO₂.

15 deltakere

Prosjektet vil innebære:

  • Erfaringsoverføring og teknologiutvikling for betydelig reduserte drifts- og investeringskostnader.
  • Utvidet bruk av etablert verdikjede for transport og lagring.
  • Utvikling av forretningsmodeller, finansieringsløsninger og juridisk rammeverk, for forutsigbar drift med akseptabel lønnsomhet.

Det er 15 deltakere med i prosjektet fra industri, leverandører, forskningsmiljø og logistikk.

– Flere er velkomne med, sier Lundestad.

Nasjonalt senter

– Kan det være profitt i CO₂-fangst?

– Miljøarbeid er business det også, men nå er det et mål å bidra i det grønne skiftet. Vi er en del av sirkulærøkonomien i næringsklyngen her på Øra, presiserer Lundestad og Johansen.

Et nytt nasjonalt senter for sirkulær økonomi har kommet til de siste par årene på industriområdet Øra. Her har det blir en av hovedoppgavene å utvikle nye kombinasjoner av råstoffer til nye produkter, med fokus på å produsere mer med mindre, utnytte ressursene bedre og bruke mer gjenvunnet råstoff.

Om sirkulærøkonomi

«Sirkulær økonomi forener økonomi og økologi. I motsetning til en lineær økonomisk modell, basert på at man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem som avfall eller til forbrenning, så er en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, reparasjon, forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt»

Kilde: Renas

Powered by Labrador CMS