Stopper bomsnikerne

Ifølge Erling Sæther vil innføring av det såkalte Eurovignett-direktivet bidra til å stoppe utenlandsk bomsniking.

Publisert Sist oppdatert

 – Direktivet er en god anledning til å gjøre bompengebrikke obligatorisk, sier den næringspolitiske direktøren i NHO Logistikk og Transport.

Politisk støtte

Han har stor tro på at ordningen innføres og viser til at den støttes av regjeringen gjennom den nylig fremlagte Nasjonal transportplan.

- Det ser dessuten ut til at det er tverrpolitisk enighet i saken, sier Sæther.

13 prosent rabatt

Eurovignett-direktivet innebærer en maksimal rabatt på 13% for tunge kjøretøyer over 3,5 tonn. I dag er maksimalrabatten 50%.

- Likevel vil nettokostnaden for bedriftene ikke øke særlig, fordi grunntaksten vil bli redusert, sier Sæther.

Forsering

Han viser til at utenlandske vogntog i svært stor grad unndrar seg å betale ved passering av de automatiske bommene.

– Derfor må direktoratet forsere innføring av obligatorisk bombrikke for alle kjøretøyer over den aktuelle vektklassen, sier Sæther.

400 mill.

NHO Logistikk og Transport organiserer de fleste samlast- og spedisjonsbedrifter i Norge. Med ca. 10.000 lastebiler utfører bedriftene 60% av all vareforsyning til grossister, detaljister og husholdninger i Norge. Transportbedriftene betaler ca. 400 millioner kroner i bompenger årlig. Det tilsvarer i snitt ca. 30.000 kroner årlig pr. bil.